Direct naar content

Jongeren met een beperking gaan werken naar vermogen

31 mei 2008

Voor jongeren die ondanks chronische ziekte of beperkingen mogelijkheden hebben om (gedeeltelijk) te kunnen werken, zal de ondersteuning primair gericht worden op het krijgen en behouden van werk naar vermogen. Daartoe zal de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) worden aangepast.

Bron: arbounie