Direct naar content

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

5 aug 2008

In het onlangs verschenen Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten (2e helft 2006/2007) wordt gemeld dat het aantal ingediende klachten drastisch is verminderd. De commissie wijt dit mede aan een zorgvuldiger toepassen van de klachtenprocedure door de arbodiensten.

Bron: arboplus