Direct naar content

Inzet bedrijfsarts bij overspannen werknemer is kosteneffectief

1 jul 2009

Activerende begeleiding door de bedrijfsarts is kosteneffectief bij werknemers die verzuimen als gevolg van stressgerelateerde klachten. Het werken volgens de richtlijn psychische problemen leidt tot forse kostenbesparing (ruim 500 Euro per werknemer) in vergelijking met verwijzing naar een psycholoog.

Bron: bcmdieet