Direct naar content

info over psychisch verzuim

Belangrijke oorzaken van psychisch verzuim

Hoge werkdruk en weinig regelmogelijkheden

Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden

Ontbreken van sociale steun en begeleiding van leidinggevende

Onveilige situatie door o.a. pesten, agressie, geweld of seksuele intimidatie

Arbeidsconflicten

Slechte balans privé – werk

Persoonskenmerken zoals vermijding en perfectionisme

Ongezonde leefstijl, zoals weinig beweging en/of geen sport

Belastende thuissituatie door ingrijpende veranderingen, zoals scheiding en overlijden

Trauma’s uit het verleden die nog een rol spelen

Reeds aanwezig symptomen van stress, moeheid, angst en/of depressie

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.