Direct naar content

Hoe omgaan met burn-out werknemer?

U heeft het vast wel eens meegemaakt, een werknemer die een lange periode thuis zit door een burn-out. Een situatie die vooropgesteld voor de werknemer ontzettend vervelend is. Maanden niet kunnen werken, maar daarnaast vooral ook fysiek en mentaal veel ongemakken. Uiteindelijk is het voor u als werkgever ook erg vervelend als een werknemer thuis moet blijven door een burn-out. Het kostenplaatje kan ontzettend hoog oplopen en u lijkt er geen enkele invloed op te hebben. Toch heeft u waarschijnlijk meer invloed dan u denkt. Dit artikel moet u helpen om te begrijpen hoe u moet omgaan met een burn-out van een werknemer.

Een burn-out herkennen

Het liefst zou u natuurlijk willen dat u een burn-out kunt voorkomen. Om dat te doen is het belangrijk om te herkennen of een werknemer tegen een burn-out aan zit. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat een burn-out niet altijd te herkennen is. Soms lijkt uw werknemer erg sterk en lijkt er niks aan de hand en binnen een korte periode zit hij of zij ziek thuis. Toch zijn er een aantal symptomen die vaak terugkeren bij mensen die tegen een burn-out aan zitten. In eerste instantie reageert de werknemer kortaf op vragen en opmerkingen. Vervolgens wordt hij of zij vaak steeds minder productief. De werknemer gaat geforceerd proberen het werk af te krijgen, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Hoe langer deze periode duurt hoe slechter de werkresultaten worden. De werknemer komt vaker te laat, lijkt minder uitgerust, heeft vaker hoofdpijn en is steeds vaker een dag ziek thuis. Er zijn nog een aantal andere symptomen die een werknemer met een burn-out kenmerken, zoals afwezigheid (niet scherp), vergeetachtig, overmatig transpireren, heel veel piekeren en emotionele uitbarstingen.

U merkt dat een burn-out dus niet zomaar van de een op de andere dag ontstaat. Er gaat een proces aan vooraf dat voor u als werkgever te herkennen is. Bij het herkennen van deze symptomen is het voor een werkgever of leidinggevende belangrijk om het niet zomaar op zijn beloop te laten. Uw ogen sluiten werkt alleen maar averechts en zorgt uiteindelijk voor hoge kosten voor uw organisatie.

Hoeveel werknemers hebben een burn-out

Volgens cijfers van het CBS (Centraal bureau statistiek) en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) uit november 2019 hebben 1,3 miljoen Nederlanders burn-outklachten als gevolg van werkstress. Werknemers die niet kunnen werken door een burn-out hebben werkgevers de afgelopen jaren miljarden gekost. Deze cijfers bewijzen dat het als werkgever ontzettend belangrijk is om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers thuis komen te zitten met een burn-out. Een mogelijke behandeling voor een burn out is cognitieve gedragstherapie, of de online therapie van DKP.

Waarom komt een burn-out vaak voor

Een burn-out kan om heel veel verschillende redenen ontstaan. Het is belangrijk om er als werkgever rekening mee te houden dat werknemers die zich 100% inzetten en waarvan u het misschien het minst verwacht het meeste kans maken op een burn-out. Dit zijn namelijk de werknemers die het zich persoonlijk kunnen aantrekken als het niet lukt, of als ze iets niet af krijgen. De volledige toewijding naar hun werk is in dat opzicht dus een gevaar. Een andere oorzaak van de vele burn-outs lijkt te schuilen in de dagelijkse stroom van informatie die een werknemer binnen krijgt. Zes op de tien werknemers gebruikt bijna de hele dag een pc, of smartphone. 28 procent zegt stress te krijgen van de dagelijkse stroom aan berichten. Mensen zijn door de digitalisering ook buiten werktijd beter bereikbaar en dat kan voor stress zorgen.

Gevolgen van een burn-out

De gevolgen van een burn-out zijn voor alle partijen erg vervelend. Een werknemer zit gemiddeld 6 tot 8 maanden thuis met een burn-out. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin een werknemer 2 jaar thuis moet zitten. Het menselijk leed bij een werknemer met een burn-out kan groot zijn en daarnaast zorgt het ervoor dat de werkdruk bij andere werknemers toeneemt, door het uitvallen van een collega. Voor een werkgever lopen de kosten van een burn-out al snel op richting €100.00,-. Kortom, voor alle partijen een situatie die u wilt voorkomen.

Uw werknemer heeft een burn-out

Maar wat nu als het niet gelukt is om een burn-out bij een werknemer te voorkomen? Soms is het nou eenmaal zo dat u de symptomen niet herkend heeft, of dat het gewoon niet gelukt is om er op tijd iets aan te doen. Waar u misschien zou denken dat het goed is om als werknemer even geen contact meer op te nemen is het juist goed om dat wel te blijven doen. Hierbij is het echter heel belangrijk om het niet over werkgerelateerde zaken te hebben. Een werknemer met een burn-out wil misschien weten hoe het op de werkvloer gaat, maar het is belangrijk om bij dat onderwerp vandaan te blijven. Daarentegen is het goed om het over sociale dingen te hebben. Op die manier laat u zien dat u de werknemer niet vergeten bent en zorgt u er aan de andere kant voor dat de werknemer wel volledig tot rust kan komen op werkgerelateerd gebied.

Aan de hand van deze 4 tips zorgt u er als werkgever voor dat het proces van re-integratie wordt versoepeld. 

  • Plan een vast tijdstip om wekelijks contact te hebben met de werknemer. Iemand met een burn-out moet zeker niet het gevoel krijgen dat hij of zij zich moet verantwoorden, dus is het belangrijk om eenmaal wekelijks een luchtig en kort gesprek te houden. Dit wekelijkse contactmoment zorgt ervoor dat het uiteindelijk makkelijker wordt voor de werknemer om te re-integreren. 
  • Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u het een en ander weet over een burn-out. Door artikelen en blogs te lezen verbreedt u uw kennis en zorgt u ervoor dat u het een en ander weet over de klachten van een burn-out. Door dit te laten zien aan uw werknemer wordt het proces van re-integratie makkelijker. 
  • U kunt uw werknemer stimuleren om te gaan bewegen. Beweging zorgt ervoor dat het stresshormoon bij iemand met een burn-out afneemt, waardoor de eerste stappen in het herstel gezet worden. Hierbij is het wel ontzettend belangrijk dat een werknemer het sporten niet als een opgelegde verplichting gaat zien. Dat werkt averechts. 
  • Het kan voor iemand met een burn-out een grote stap zijn om hulp in te schakelen. U kunt als werkgever helpen bij de zoektocht naar hulp. Door een specialist op het gebied van stress en burn-out in te schakelen kunt u veel betekenen voor uw werknemer. Deze hulp kan het proces richting herstel versnellen.

Re-integratie na een burn-out

Re-integratie na een burn-out is erg ingewikkeld. U moet niet vergeten dat uw werknemer terugkeert op de plek waar ‘alle ellende begonnen is’. Een terugkerende werknemer kan dus snel onzeker zijn, het gevoel hebben dat hij of zij faalt, of angstig zijn. Ook schuilt er gevaar in het verwachtingspatroon van andere werknemers. De omgeving kan namelijk oude prestaties weer opnieuw verwachten. Omdat het voldoen aan die verwachtingen juist heeft geleid tot een burn-out is het belangrijk om dit verwachtingspatroon omlaag bij te stellen. 

Verder is het erg belangrijk om goed en duidelijk te communiceren tussen werkgever, leidinggevende, medewerker en collega’s. Hierdoor weet iedereen altijd hoe het ervoor staat. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een werkgever niet te hard van stapel loopt bij een terugkeer. Door samen een re-integratie schema op te stellen kunt u ervoor zorgen dat u dit voorkomt. Dit schema zorgt ervoor dat de werknemer op een rustige manier kan re-integreren. Ook is het belangrijk om niet van dit schema af te wijken en tussentijds taken toe te voegen. Geef een werknemer rustig de tijd om weer terug te komen, want een terugval ligt in de re-integratie tijd snel op de loer.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.