Direct naar content

Hoe herken ik psychische klachten?

Psychische klachten komen helaas steeds vaker voor. Werknemers ervaren steeds vaker psychische problemen tijdens hun werk, om verschillende redenen. Soms ligt de werkdruk te hoog, soms zijn er dingen gebeurd in de privésferen en soms is er iets heel anders aan de hand. Het gebeurt dan misschien ook steeds vaker dat jij bij een collega het vermoeden hebt dat hij, of zij last heeft van psychische klachten. Maar hoe herken je dat nou eigenlijk en wat kun je doen om te helpen? Wij leggen het je uit. 

Welke psychische klachten zijn er?

Om iemand met psychische klachten goed te kunnen helpen is het belangrijk om te weten wat psychische klachten zijn. Een veel voorkomende klacht is stress. Nu hebben we allemaal wel eens stress, dus dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn. Toch is aanhoudende stress wel degelijk een psychische klacht die kan leiden tot verzuim. Ook somberheid is een psychische klacht die veel voorkomt. Mensen die vaak negatief zijn over verschillende zaken kunnen psychische klachten ervaren. Een derde psychische klacht is slaapproblemen. Slaapproblemen op zich lijken dan wel niet een psychische klacht, maar toch zijn ze dat vaak wel. Door psychische problemen is de kans namelijk groot dat iemand minder goed slaapt ‘s nachts. Het laatste voorbeeld van een psychische klacht is paniekaanvallen. Mensen die soms uit het niets paniekaanvallen krijgen hebben te maken met psychische klachten. Soms zelf zo erg dat ze een tijd niet meer kunnen werken en middels spoor 1 re-integratie moeten terugkeren. Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te noemen, maar deze ik wil deze vier klachten graag uitlichten, omdat ze vaak redelijk goed te herkennen zijn op de werkvloer. 

Hoe herken je iemand met psychische problemen?

Nu de belangrijkst vraag. Hoe herken ik iemand die psychische problemen ervaart? Het is namelijk goed om te weten wat psychische problemen zijn, maar het is nog beter om te herkennen dat iemand ze ervaart. Het is allereerst belangrijk om te kijken naar het gedrag van een collega. In sommige gevallen gedraagt een collega zich namelijk heel anders dan eerder. De collega is sneller gefrustreerd, valt ineens tegen je uit, of is niet meer zo enthousiast als eerst. Dit kan een indicatie zijn dat een collega psychische klachten ervaart. Ook als iemand ineens aangeeft slecht te slapen kan dat een signaal zijn dat er psychisch iets speelt. Daarbij is het ook goed om op te letten of iemand rechtstreeks aangeeft niet goed in zijn, of haar vel te zitten. “Het gaat niet meer” is een term die wel eens voorbij kan komen bij een collega. Uiteraard kan iedereen wel eens een periode hebben dat het minder gaat. Dat de motivatie wegzakt en dat het gewoon even niet gaat. Maar vooral als deze symptomen vaak en over een langere periode terugkomen is het belangrijk om iets te doen. Of het signaal nou heel duidelijk is, of juist iets minder, je kunt altijd vragen aan je collega hoe het gaat en of je iets kunt doen. 

Hoeveel mensen met psychische problemen?

Volgens onderzoek van NEMESIS-2 krijgt bijna de helft van de mensen in Nederland te maken met een psychische aandoening en een vijfde te maken met een psychische stoornis. Dit zijn problemen die met de juiste behandeling, of zelfs vanzelf over kunnen gaan. Maar toch wordt hiermee duidelijk dat het om een groot aandeel van de werkende mensen in Nederland gaat. Het is dus helemaal niet gek als een collega last lijkt te hebben van psychische klachten. Het kan gebeuren en komt met regelmaat voor. Schrik er niet van,  maar probeer te helpen. 

Wat kan ik doen als iemand psychische klachten ervaart?

Als iemand psychische klachten ervaart is het dus belangrijk om iets te doen. Maar wat kun je eigenlijk doen? Dat is een vraag die lastig te beantwoorden valt. Het is namelijk voor ieder individu anders wat goed is om te doen. De een heeft baat bij veel hulp en aandacht en de ander heeft daar minder baat bij. Uiteindelijk is het altijd goed om iets te doen. Dat kan iets kleins zijn, zoals vragen hoe het gaat. Ook kan het iets groters zijn, zoals helpen bij het zoeken naar professionele hulp. Door te laten zien dat je klaar staat voor de medewerker met psychische klachten weet diegene dat hij, of zij, er niet alleen voor staat. Juist dat gevoel van eenzaamheid kan er namelijk voor zorgen dat de psychische klachten alleen maar erger worden. Het gesprek open aangaan over de situatie kan werken als verzuimpreventie. Als je merkt dat het echt niet goed gaat met een collega moet je durven verder te gaan dan alleen een vragen hoe het gaat. Dan kan het verstandig zijn om de omgeving, of professionele hulp in te schakelen. Dit zou kunnen in de vorm van Schemacoaching of therapie.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.