Direct naar content

Het verschil tussen een re integratie spoor 1 en spoor 2

U heeft vast wel eens gehoord van re-integratie spoor 1 en re-integratie spoor 2. De meeste mensen denken dat we het dan over ongeveer hetzelfde hebben. Het gaat immers om re-integreren na een periode van psychisch verzuim. Toch is dat niet helemaal juist. Er zit namelijk wel degelijk een verschil tussen re-integratie spoor 1 en re-integratie spoor 2. Wat beide re-integratietrajecten inhouden en wat het verschil tussen beide is kunt u lezen in deze blog. 

Wat is een re integratietraject?

Om te beginnen is het goed om toe te lichten wat een re-integratietraject precies inhoudt. Als een werknemer langer dan twee weken ziek is door bijvoorbeeld een burn-out, of een depressie spreken we van langdurige ziekte. In dat geval is het niet gelukt om door middel van verzuimpreventie ziekte te voorkomen en moet dus alles worden gedaan om de getroffen werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Dat noemen we dus re-integratie. Bij re-integratie ben je als werknemer en werkgever gezamenlijk verantwoordelijk voor het re-integreren van een werknemer. Een gecertificeerd verzuimbedrijf, of re-integratiebureau kan hierbij ondersteunen. Door deze ondersteuning weet u zeker dat er een bedrijfsarts is aangesloten bij het re-integratietraject. De werknemer, werkgever en het gecertificeerde verzuimbedrijf zorgen ervoor dat het re-integratietraject wordt uitgestippeld en zo goed mogelijk verloopt. Een re-integratietraject ga je dus samen aan, om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat te halen.

Re-integratie 1e spoor

Maar nu wordt het iets ingewikkelder. Er zijn namelijk twee soorten re-integratie. Re-integratie 1ste spoor en Re-integratie 2de spoor. Re-integratie spoor 1 betekent dat een werknemer terugkeert bij zijn huidige werkgever. Daarmee is niet gezegd dat de werknemer ook dezelfde functie vervult als in het verleden, maar een terugkeer bij de huidige werkgever staat vast. In eerste instantie is de werknemer een aantal weken ziek en wordt er nog niet veel gedaan. Na verloop van tijd stellen de werknemer, werkgever en het re-integratiebureau, of de bedrijfsarts een plan op om de werknemer zo goed mogelijk te laten re-integreren bij de huidige werkgever. Door middel van arbeidsdeskundig onderzoek kan worden gekeken of een re-integratietraject 1e spoor haalbaar is. 

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie spoor 2 ligt dus iets ander. In dit geval kan een werknemer door psychische klachten niet meer terugkeren bij de huidige werkgever. Er moet dan worden gekeken naar een manier om bij een andere organisatie weer terug te keren. Ook de huidige werkgever moet ondersteunen bij dit traject. Dat komt omdat zowel de werknemer, als de werkgever er alles aan moet doen om re-integratie zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. In dit geval moet een gespecialiseerde organisatie ondersteuning bieden bij dit traject.

Het verschil tussen re-integratie spoor 1 en re-integratie spoor 2

U heeft het inmiddels waarschijnlijk al begrepen. Het verschil tussen re-integratie spoor 1 en re-integratie spoor 2 is dat een werknemer bij re-integratie spoor 1 terugkeert bij de huidige werkgever en bij re-integratie spoor 2 niet terugkeert. De trajecten bij re-integratie spoor 1 zijn dan ook over het algemeen iets korter dan bij re-integratie spoor 2. Ook is re-integratie spoor 2 vaak iets ingewikkelder dan re-integratie spoor 1. Hierbij heeft u immers te maken met meerdere partijen. Re-integratie spoor 2 wordt uitgevoerd als re-integratie spoor 1 niet haalbaar is. Het kan namelijk zo zijn dat een werknemer door psychische klachten gewoonweg niet in staat is om terug te keren of dat het om andere redenen niet gaat. De verschillende re-integratietrajecten volgen elkaar dan dus op. 

Hulp bij Re-integratie bij DKP

Hoe een traject er precies uitziet verschilt per geval. Bij DKP werken we namelijk met een individuele aanpak. Een re-integratietraject ziet er voor iedere persoon anders uit, omdat iedere persoon nou eenmaal anders in elkaar zit. Bij DKP willen we iedereen helpen om er zo goed mogelijk bovenop te komen en weer toekomst te zien in een volgende stap van de loopbaan. Ons team bestaat uit zeer deskundige mensen die allemaal een eigen professionaliteit bezitten. Wij helpen bij coaching en trainingen, maar hebben ook zeer ervaren psychiaters in huis voor het geval er wellicht medicatie nodig is of expertise onderzoek, zoals psychiatrisch onderzoek, om het re-integratietraject zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.