Direct naar content
Spaarpot voor een vergoeding

Financiering voor werkgevers

Vergoeding door de  zorgverzekeraar 

DKP is een door de overheid erkende instelling voor medisch specialistische zorg (WTZi) en als zodanig opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB) Code 22-220968. Cliënten zijn voor hun behandeling bij DKP wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Onze zorg  wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

DKP heeft ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten door de  zogenaamde inkoopplafonds. Daardoor kan de vergoeding variëren: bij een Restitutiepolis wordt doorgaans 100% van de behandeling vergoed en bij een Naturapolis doorgaans 60% tot 80% . (Soms is er sprake van een tussenvorm). Het is belangrijk dat cliënt /uw werknemer  zich hiervan op de hoogte stelt voordat hij zich aanmeldt.

De kosten van de zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa). Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan hoe hoog het percentage van de vergoeding precies is. Men zal u daarbij kunnen vragen om onze AGB-code: 22-220968.

Wat is gespecialiseerde GGz?

Bij Gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg gaat het om klachten die meer tijd en expertise vragen. De behandeling is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de basis ggz. Hierbij is een multidisciplinair behandelteam betrokken, onder leiding van de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. 

De tarieven zijn dus vastgesteld door de NZA , die voor de verschillende soorten psychische klachten een vergoeding hebben vastgesteld voor een behandeltraject van maximaal 365 dagen. Na dat jaar kan de behandeling echter gewoon worden voortgezet.

Vanaf 1 januari 2013 geldt er géén eigen bijdrage meer. Cliënt heeft echter rekening te houden met zijn eigen verplichte en vrijwillige risico. Cliënt heeft een verwijsbrief van zijn huisarts nodig.

Vergoeding bij de Generalistische Basis GGz

Bij de Generalistische Basis-ggz gaat het om niet-complexe psychologische problemen waaraan maximaal 12 sessies besteed mogen worden. De hoogte van de vergoeding hangt wederom af van de zorgverzekeringspolis. Om voor begeleiding en vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Eigen risico bij GGz

Gespecialiseerde en Basis GGz wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op het eigen risico van cliënt, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het eigen risico is in 2017 wettelijk vastgesteld op € 385,- . Dit is het maximale bedrag dat cliënt zelf dient bij te dragen aan alle zorg die hij  in dit jaar heeft genoten, tenzij de keuze is gemaakt om het eigen risico te verhogen.. Binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt in DBC’s gedeclareerd. In deze DBC’s zijn alle zorgcontacten en administratieve verrichtingen, die bij een intake en bij de behandeling horen, samengevoegd tot één factuur. Een DBC wordt pas na het afsluiten van de intake, het afsluiten van de behandeling, of na één jaar als een totaaltarief gedeclareerd. Wanneer DKP gaat declareren krijgt cliënt doorgaans van zijn zorgverzekering een overzicht van de hoogte van de declaratie, de vergoeding van de zorgverzekering aan DKP en zijn eigen risico.

Financiering en vergoeding bij Arbeidsgerelateerde psychische klachten en (dreigend) verzuim

Hiervoor zijn er verschillende financieringsmogelijkheden; geheel gefinancierd door de werkgever en/ of (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar van de medewerker.

1 Financiering via zorgverzekeraar van uw medewerker 

De zogenaamde arbeidsgerelateerde zorg komt doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Wanneer echter blijkt dat er bij uw werknemer, behalve werkgerelateerde klachten, tevens  sprake is van meer privé-persoonsgebonden klachten, dan bestaat er bij DKP de mogelijkheid om deze via de zorgverzekeraar van uw werknemer te laten vergoeden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis van uw werknemer, kan de vergoeding  variëren van 100% bij een Restitutiepolis, of 60% tot 80% bij een Naturapolis. 

Dit betekent dat u voor het aandeel privé-persoonsgebonden klachten, wat doorgaans mede het geval is, van uw werknemer niet in de buidel hoeft te tasten. Uw werknemer heeft daartoe een verwijsbrief van de  huisarts nodig. Voor informatie kan uw werknemer hiervoor bij DKP terecht.

2 Financiering door werkgever

Het is ook mogelijk dat de werkgever de zorgkosten geheel financiert Er wordt dan geen aanspraak gedaan op de zorgverzekering van de medewerker. 

In dat geval kunnen wij u  en uw werknemer sneller van dienst zijn waardoor u zo min mogelijk verzuimschade lijdt. Bij tevens werkgerelateerde problematiek zal, na toestemming van uw medewerker, deze in de behandeling betrokken worden. 

Indien uw werknemer wordt aangemeld door de bedrijfsarts is het verstandig om het werkgedeelte deel uit te laten maken van de behandeling. Als u hiervoor kiest ontvangt u hiervoor een offerte. 

Wilt u meer weten over de kosten en financiering van arbeidsgerelateerde zorg en diensten? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.