Direct naar content

Psychiatrisch onderzoek

Tijdens het psychiatrisch onderzoek beoordeelt de psychiater de toestand van een cliënt.

Werkwijze

Het psychiatrisch onderzoek bestaat uit een of een aantal face-to-face gesprekken waarbij zo mogelijk aanvullend persoonlijkheidsonderzoek of neuropsychologisch onderzoek aan de orde komt. Vervolgens wordt een psychiatrische diagnose gesteld en een behandeladvies gegeven. Als er psychofarmaca nodig is wordt het advies van de psychiater besproken met de verwijzer, zijnde de huis- of bedrijfsarts.

Rapportage

De resultaten en bevindingen worden in de vorm van een bondige rapportage aan zowel verwijzer (zijnde huisarts of bedrijfsarts) als cliënt ter hand gesteld en met hen besproken.

Het psychiatrisch onderzoek bij DKP vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.