Direct naar content

Persoonlijkheidsonderzoek

Door een persoonlijkheidsonderzoek kunnen diagnostische conclusies worden getrokken betreffende zogenaamde karaktertrekken en persoonlijkheidseigenschappen. 

reden voor PSL onderzoek

Het kan worden ingezet indien er sprake is van een duurzaam en star patroon in denken, voelen en handelen, in een groot aantal persoonlijke en sociale situaties, zoals in het gezin, in relaties, of op het werk en leidt tot beperkingen en disfunctioneren in het persoonlijke en sociale functioneren.

resultaat

Het onderzoek maakt duidelijk wat de invloed is van het karakter en de leefomgeving op de klachten en het disfunctioneren op privé- en werkgebied en welke vervolgstappen hierbij genomen kunnen worden.

werkwijze

Het onderzoek bestaat uit een anamnese, vragenlijsten, interviews en/of testen en mogelijk aanvullend psychiatrisch onderzoek. Aansluitend volgt advies. 

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.