Direct naar content

Neuropsychologisch onderzoek

Bij het Neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt het cognitief functioneren in kaart gebracht. Het geeft antwoord op vragen over aandacht, geheugen, waarneming, concentratie, informatieverwerking, uitvoering en planning.

wanneer?

Het NPO wordt toegepast wanneer er een verdenking bestaat dat er een relatie is tussen cognitieve, emotionele en gedragsverschijnselen en het functioneren van de hersenen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de (on)mogelijkheden van arbeid en opleiding en een indicatie over de mate waarin iemand optimaal functioneert in bepaalde functies en werkomgevingen.

werkwijze

Bij het onderzoek, worden afhankelijk van de vraagstelling, de klachten door middel van een gesprek in kaart gebracht. Daarnaast wordt een aantal tests en vragenlijsten afgenomen.

rapportage

De resultaten en bevindingen hiervan, inclusief een plan van aanpak voor bijvoorbeeld coaching, behandeling of re-integratie, worden met de cliënt besproken en in de vorm van een bondige rapportage aan zowel verwijzer als cliënt ter hand gesteld.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.