Direct naar content

Intelligentieonderzoek

Het intelligentieonderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd als onderdeel van een breed georiënteerd psychodiagnostisch onderzoek.

Bij een intelligentieonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar het intelligentieniveau (I.Q. score). Het wordt ingezet indien er bij werknemer, werkgever of verwijzer, behoefte is aan meer inzicht over capaciteiten of competenties voor de huidige of toekomstige functie. 

Het onderzoek bestaat uit een eerste gesprek, de anamnese, en afname van de wetenschappelijke intelligentietest(s), een groot aantal vragen en opdrachten, die de persoon dient uit te voeren om het IQ te kunnen bepalen. Het onderzoek duurt ca 2 ½ uur. 

Na afloop van het onderzoek ontvangt de cliënt informatie over de bevindingen van het onderzoek. Na diens toestemming wordt gerapporteerd aan de verwijzer.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.