Direct naar content

Eigen bijdrage tweedelijns ggz vervalt

12 okt 2012

VVD en PvdA draaien de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz terug. Dat staat in het Deelakkoord begroting 2013 van de twee partijen. Het NIP vindt het schrappen van de eigen bijdrage goed nieuws. Sinds de invoering zet het NIP zich samen met partners in de ggz in om de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz van tafel te krijgen. Dat is nu gelukt. De eigen bijdrage in de eerstelijns ggz, die vorig jaar verhoogd is, blijft overigens wel bestaan. Het NIP blijft van mening dat ook deze eigen bijdrage zou moeten vervallen.

Bron: psynip