DKP

Werving en selectie

De juiste werknemer is goud waard. Het goed inschatten van de kwaliteiten en de groeimogelijkheden van potentiële medewerkers is daarom van groot belang. Werving en selectie is hierbij aan de orde.

DKP maakt gebruik van relevante, wetenschappelijke betrouwbare en valide no-nonsense testinstrumenten die snel en praktisch inzetbaar zijn. Hierdoor kan al in een vroeg stadium uitsluitsel gegeven worden over de beoogde fit tussen de beide partijen. Behalve professionaliteit en zorgvuldigheid, is ook een snelle procedure kenmerkend voor de werkwijze van DKP. Individuele assessments worden afgenomen door hoog gekwalificeerde psychologen – allen NIP geaccrediteerd.

Behalve aan de functiespecifieke eisen, geven wij structureel extra aandacht aan de psychische draagkracht van de kandidaat; hij of zij moet namelijk ook voor de lánge termijn in staat zijn om goed te functioneren. Dit betekent dat belangrijke eigenschappen als ambitie, vitaliteit, evenwichtigheid en een positieve levenshouding altijd kritisch getoetst worden.