DKP

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement betekent: het greep krijgen op en het terugdringen van arbeidsverzuim (ziekteverzuim + arbeidsduurverzuim) en personeelsverloop

Ziekteverzuim, arbeidsduurverzuim en personeelsverloop – met alle kosten van dien van kennisverlies, tijdverlies, kosten van werving en selectie en inpassing van nieuwe mensen zijn zowel direct als indirect hoge kostenposten voor organisaties. Het beheersen en terugdringen van die kosten vraagt om de bereidheid diep en duurzaam in te grijpen in het klimaat van de organisatie. Dit klimaat-voor-resultaat beleid is dan wel de basis, er zijn ook nog tal van andere interventies mogelijk om arbeidsverzuim en verloop zichtbaar te maken, te meten en aan te pakken.

Kwalitatief onderzoek in de vorm van medewerkertevredenheidonderzoek is één van die waardevolle middelen. Een gerichte ‘lifestyle productivity’-aanpak een ander voorbeeld. Gezondheid, positieve energie, mogelijkheden zien en kansen grijpen, plezier en geluk in je werk en waarde toevoegen zijn onze DKP invalshoeken.