DKP

Het tijdelijk vervullen van P&O-functies

DKP kan op tijdelijke basis hrm- en P&O-functies vervullen. Dat kan in tijden van acute bezettingsproblemen, maar ook op specifieke projecten en processen waarbij hrm-deskundigheid onmisbaar is, terwijl die in de eigen organisatie niet beschikbaar is (meerstal op capaciteit, soms op kennis en kundigheid).