DKP

SOLK

We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Bij SOLK spelen vaak psychosociale stressoren een rol, bijvoorbeeld werkproblemen, stress, een ernstig trauma zoals een ramp of vroege traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik in de kindertijd.

Andere benamingen en voorbeelden van SOLK waarin lichamelijke klachten niet verklaard kunnen worden zijn o.a. somatoforme stoornis, chronische pijnstoornis, prikkelbare darmsyndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, functionele klachten en onbegrepen klachten.

Bij de huisarts en specialisten zijn ca 40 á 50 % van de gepresenteerde lichamelijke klachten somatisch onvoldoende verklaard.

Symptomen van onverklaarde lichamelijke klachten kunnen zich uiten in o.a.:

  • Chronische vermoeidheid
  • Hoofdpijn en migraine
  • Ademhalingsklachten zoals bij astma of bronchitis
  • Spierpijnen aan rug, schouders en nek
  • Maag- en darmklachten
  • Buikpijn
  • Huidaandoeningen en jeuk
  • Algemene pijnklachten

Behandeling

Bij deze manifeste lichamelijke klachten wordt er steeds meer zicht verkregen op de zogenaamde biopsychosociale factoren, die elkaar beïnvloeden en een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van SOLK. DKP maakt gebruik van diverse evidence-based behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie en beweging.