Direct naar content

Schema Coaching

Schema coaching richt zich op een structurele verandering van hardnekkige overtuigingen, gedragspatronen en valkuilen die zorgen voor steeds terugkerende klachten en problemen in de privé- en werksituatie.

Bij DKP geloven we in de kracht van Schematherapie en Schemacoaching als effectieve benaderingen om inzicht te verkrijgen in de diepgewortelde patronen en overtuigingen die ons gedrag en onze emoties beïnvloeden. Wij bieden gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning aan o.a. managers, professionals in de verzorgende beroepen en leerkrachten die streven naar persoonlijke ontwikkeling, het overwinnen van professionele obstakels en het bereiken van evenwicht tussen werk en privéleven.

Wat is een schema?

Centraal bij schemacoaching staat het begrip schema, dat stamt uit de schematherapie of bekijk ook de video hieronder over schematherapie.

Schemacoaching en schema’s

Als kind is het belangrijk om op te groeien in een stabiele omgeving waar je wordt voorzien van de basisbehoeften zoals veiligheid, een liefdevolle zorg en het gevoel erbij te horen. Deze basisbehoeften in de vorm van functionele schema’s helpen een kind om zichzelf en anderen in zijn omgeving te begrijpen. Verder dragen deze schema’s bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, een genuanceerd beeld van anderen en juiste strategieën om emoties te reguleren en problemen op te lossen.

Echter, wanneer in de vroege jaren de basisbehoeften niet of nauwelijks vervuld werden, kunnen er disfunctionele schema’s ontstaan, waardoor de emotionele ontwikkeling belemmerd en verstoord wordt.
Hiervan kunnen onaangepaste, hardnekkige aannames en overtuigingen en problematisch gedrag het gevolg zijn die voortduren in de volwassenheid en je verdere leven.

Kortom, een schema:

 • is een breed, in alle levensgebieden doordringend patroon
 • bestaat uit herinneringen, emoties, cognities en lichaamssensaties
 • heeft betrekking op de persoon zelf èn zijn relaties tot anderen
 • is ontwikkeld in de jeugd
 • heeft zich verder ontwikkeld door het latere leven heen
 • is nu disfunctioneel

Schemacoaching traject van Bas

Bas is manager bij een internationale organisatie. Bij zijn baas en collega’s wordt hij gezien als een zeer nauwkeurige en harde werker met veel verantwoordelijkheidsgevoel die altijd zijn uiterste best doet en voor iedereen klaar staat.

De directeur heeft hem onlangs gepolst voor een belangrijke promotie binnen het bedrijf. Hoewel Bas vereerd is, twijfelt hij of hij daar wel goed genoeg voor is.

Tijdens een voordracht voor een internationaal gezelschap krijgt hij een paniekaanval. Hij is daar erg van geschrokken. Sindsdien vermijdt hij het geven van lezingen of doorstaat ze met veel angst en spanning. Hij krijgt steeds minder trek in zijn promotie, waarop zijn baas hem adviseert om een coachingstraject te volgen. Aangezien Bas zich ook vaak gespannen en onzeker voelt in sociale contacten besluit hij om dit advies op te volgen en kiest hij voor schemacoaching.

De Jeugd van Bas

Tijdens de Schemacoaching blijkt dat er in het gezin van Bas weinig emotionele steun en verbondenheid was. De relatie tussen zijn ouders was slecht. Hij maakte zich ernstig zorgen om zijn depressieve moeder, waardoor hij regelmatig van school spijbelde. Door de achterstand die hij daardoor opliep, werd hij ingedeeld bij de zwakkere leerlingen en ging steeds met de hakken over de sloot over.

Omdat Bas niet van sport hield of ander populaire bezigheden, had hij nauwelijks aansluiting bij zijn leeftijdgenootjes. Bij het spelen van een partijtje werd hij altijd als laatste gekozen. Dit zorgde voor gevoelens van afwijzing en schaamte.

Op oudere leeftijd besluit Bas alsnog om zijn studieachterstand in te halen en behaalt hij uiteindelijk een universitair diploma.

Bas op zijn werk

Op zijn werk probeert Bas het iedereen naar de zin te maken. Hij gaat conflicten zoveel mogelijk uit de weg. Hij vindt het erg moeilijk om te eisen dat zijn rechten en wensen gerespecteerd worden. Door de grote verantwoordelijkheid die hij voelt in combinatie met het moeilijk te vinden om collega’s om hulp te vragen, zet hij zichzelf dermate onder druk om het goed te doen, dat dit ten koste gaat van zijn gezondheid.

Bas vraagt zich dikwijls af hoe zijn collega’s over hem denken. Hij piekert hier vaak over. Dat maakt hem nog onzekerder. Hij heeft dan de neiging om zich wat af te zonderen. Hij voelt zich een buitenbeentje, iemand die er niet echt bij hoort.

Het resultaat van de Schemacoaching

Door de Schemacoaching beseft Bas dat hij zich als kind door de sfeer thuis, in zijn gedrag vooral heeft laten leiden door de behoeften van anderen. Tijdens zijn jeugd heeft hij zijn eigen behoeften op de tweede plaats gezet. Hij heeft nu geleerd om meer ruimte in te nemen om zijn emoties en behoeften te tonen. Ook heeft Bas geleerd dat hij zijn gevoelens van minderwaardigheid, die in zijn jeugd ontstaan zijn, vermijdt door zich af te sluiten en keihard te werken. In plaats daarvan gaat hij nu meer het contact met anderen aan.

Aan het eind van de Schema coaching voelt Bas zich voor 90% goed. Werk is goed en thuis gaat het goed. Voor een lezing die hij binnenkort heeft, voelt hij zich wat zenuwachtig, maar noemt dat gezonde spanning.

Vaak voorkomende schema’s bij werkgerelateerde stress – en burn-outklachten zijn:

 • Onderwerping (: ‘ik moet doen wat je zegt, anders zwaait er wat’. )
 • Zelfopoffering (: ‘ik doe mijn best voor jou, anders voel ik mij schuldig’.)
 • Meedogenloze normen/Extreem hoge eisen (: ‘ik doe het perfect, het moet nog beter’).

Onze hooggekwalificeerde therapeuten en coaches hebben ruime ervaring en expertise op het gebied van Schematherapie en Schemacoaching. Alle psychologen op dit gebied zijn hiervoor opgeleid en/of lid van de Vereniging voor Schematherapie. Ze zijn bekend met de specifieke uitdagingen waarmee managers, hoogopgeleiden in de verzorgende beroepen en leerkrachten te maken hebben, zoals hoge werkdruk, complexe besluitvorming, emotionele belasting en het behouden van motivatie en voldoening in veeleisende omgevingen.

Tijdsinvestering

Schema coaching bestaat doorgaans uit:

 • een intake van 1.5 uur waarin nauwkeurig wordt vastgesteld wat de aanleiding, uitgangssituatie, te realiseren doelen en werkwijze van het traject zullen zijn;
 • 15 -18 coaching sessies, waarvan 1 uur en 15 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging;
 • aansluitend twee follow-up sessies van 1 uur;
 • indien van toegevoegde waarde, een driegesprek met cliënt en leidinggevende / opdrachtgever / verwijzer op de werkplek;
 • op de vraag en doelen afgestemde thuiswerk- en werkplekopdrachten en literatuursuggesties;
 • ondersteunend app- en e-mailcontact.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.