DKP

Rouw

Rouw als natuurlijke reactie

Rouw is het gevolg van een ernstig verlies van een waardevolle of dierbare relatie zonder dat men zich hierop heeft kunnen voorbereiden. Te denken valt hierbij aan het overlijden van naaste familie of partner of ook de confrontatie met een ongeneeslijke ziekte of aandoening. Hoe ernstig dit ook is, we weten dat dit bij het leven hoort en dat het als zodanig tijd nodig heeft om met dit verlies om te kunnen gaan en er mentaal weer zo goed mogelijk bovenop te komen.

Gecompliceerde rouwreactie

Indien er sprake is van een afwijking betreffende het tijdsverloop of de intensiteit van de symptomen van rouw, waardoor zich allerlei complicaties in het rouwproces kunnen voordoen, dan is hulp gewenst. We spreken dan van pathologisch rouw, er kunnen zich dan complicaties voordoen ten aanzien van specifieke symptomen, zoals extreme schuldgevoelens, de activering van een negatief zelfbeeld, aanhoudende depressieve symptomen en ondraaglijk lijden.