DKP

Psychosomatische stoornis

Voor patiënten is het een vervelende gewaarwording; echte lichamelijke klachten ervaren waarvoor géén lichamelijke oorzaak gevonden wordt.

Onbegrepen of onverklaarde lichamelijke klachten

Wanneer er sprake is van lichamelijke klachten die niet vanzelf over gaan en waarvoor de arts of specialist geen lichamelijke oorzaak kan vinden, spreken we van onbegrepen of onverklaarde lichamelijke klachten. Ook wel een psychosomatische stoornis genoemd.

Wisselwerking tussen lichaam en geest

Bij deze manifeste lichamelijke klachten spelen zowel lichamelijke, psychische als sociale factoren een rol. Ze beïnvloeden elkaar en houden zo de lichamelijke klachten in stand. De lichamelijke klacht is in die zin dus een uitingsvorm van psychische spanningen en mogelijk stresserende sociale factoren die hierbij een rol spelen. Lichaam en geest hebben blijkbaar meer met elkaar gemeen dan men denkt.

Symptomen van onverklaarde lichamelijke klachten kunnen zich uiten in o.a.:

  • Chronische vermoeidheid
  • Hoofdpijn en migraine
  • Ademhalingsklachten zoals bij astma of bronchitis
  • Spierpijnen aan rug, schouders en nek
  • Maag- en darmklachten
  • Buikpijn
  • Huidaandoeningen en jeuk
  • Algemene pijnklachten

Dat de oorzaak van de klachten niet geheel duidelijk is, wil niet zeggen dat er geen behandeling mogelijk is.

Behandeling

De behandeling van deze klachten richt zich op het leren omgaan met de lichamelijke klachten en met de angst en somberheid die daar vaak bij komt kijken, door middel van cognitieve gedragstherapie