DKP

Verzuimpreventie

DKP biedt diverse diensten en activiteiten voor tijdige signalering van psychische problemen en het voorkomen van ziekteverzuim. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor werknemers, zelfstandig ondernemers en professionals om mentaal en fysiek sterk te blijven:

Mental Check Up

De Mental Check Up (MCU) is een preventief instrument om de professionaliteit en veerkracht van medewerkers en de organisatie te meten. Bij een Mental Check Up, wordt je mentale weerbaarheid gecheckt; krijgen allerlei onderwerpen aandacht die je energie en mentale fitheid dreigen te ondermijnen. Zo kan op tijd worden ingegrepen en het risico voorkomen dat klachten acuut worden en mogelijk leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Lees verder…

Drie- gesprek

Het drie-gesprek is een gesprek tussen werkgever, werknemer en therapeut. Psychisch verzuim is een grote zorg voor werknemer en werkgever. Het drie-gesprek is gericht op het ontzorgen, vooral door het verschaffen van helderheid. Bij psychische verzuim heerst er bij de werkgever vaak onduidelijkheid over de mogelijke inzetbaarheid van de werknemer. De werkgever vindt het doorgaans lastig waar zij wel of niet naar mag informeren bij de werknemer. Onwetendheid over waar nu wel of niet goed aan te doen kan bij de werkgever, ook gezien haar wettelijke doorbetaalverplichting bij het ziekteverzuim, voor nogal wat onzekerheid en onmachtgevoelens zorgen. Lees verder…

Mediation  

Soms ontaarden meningsverschillen op het werk in een arbeidsconflict, waardoor medewerkers geen andere uitweg meer zien dan zich ziek te melden. In dergelijke situaties is mediation een effectieve manier om verstoorde arbeidsrelaties op te lossen. Het voorkomt niet alleen onnodig verzuim, het bespoe­digt en vergemakkelijkt tevens de conflictoplossing en de arbeidsre-integratie. Lees verder…

Gezondheidspsychologisch onderzoek

Het Gezondheidspsychologisch onderzoek bestrijkt het gebied waar de werkgever verantwoordelijk is voor gezondheid, veiligheid en welzijn van haar werknemers. Door middel van tests en interview wordt zicht verkregen op de specifieke vermogens, de belastbaarheid en de gedragsstijl in relatie tot arbeid en werkstress van de werknemer. Ook de manier waarop de werknemer omgaat met zijn of haar eigen welzijn en gezondheid komt hierbij aan bod. Lees verder…

Potentieelonderzoek

Van mensen die willen of moeten bewegen en van functie veranderen, moet helder zijn of zij voldoende competent zijn voor een volgende functie: qua kennis en kunde, qua houding en gedrag. Het kan ook zeer nodig blijken om het functioneren in de huidige functie tegen het wetenschappelijk licht te houden.
Die wensen en eisen worden samen met u als opdrachtgever vastgesteld en beschreven in een functieanalyse. Lees verder…

Assessment

De voorspellende waarde van een individueel assessment behoort tot de hoogste die behaald wordt bij personeelsselectie. Hierbij ligt de nadruk op de rechtstreekse observatie van gedrag en houding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van simulaties, rollenspelen en specifieke taakopdrachten. Het kiezen van specifieke assessment-technieken is nauw verbonden aan de voorafgaande functieanalyse. Lees verder…

Fysieke Fitness en Vitaliteit

Een ander goed voorbeeld van preventie is het versterken van de fysieke conditie door middel van sporten. Dit heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke gezondheid maar ook op de psychische gezondheid; door voldoende lichamelijke inspanning stimuleert ons lichaam automatisch de aanmaak van  anti-stress hormonen, waardoor wij onder meer minder gevoelig worden voor stress wat bijdraagt aan vitaliteit. Lees verder…

Coaching

Coaching helpt mensen het beste in zichzelf te vinden; te geven en bij te dragen wat zij kunnen; plezier in hun werk te vinden of terug te vinden. Dat maakt hen effectief, en vervolgens ook efficiënt(er) – sneller, doortastender, doelgerichter. Daarbij kan het gaan om het versterken van het persoonlijke functioneren; denk aan het realiseren van een betere balans tussen werk en privé, het vergroten van het zelfvertrouwen of het terugdringen van werkstress, of om het versterken van het professionele functioneren; denk aan effectiever worden in leidinggeven of meer algemeen, in het ‘meekrijgen’ van anderen. Het kan ook gaan om vragen omtrent de loopbaan, waarbij loopbaancoaching aan de orde is. Lees verder…

Training

Trainingen als preventie, inclusief stress- en burnouttraining of assertiveitstraining kunnen op zichzelf staan, of deel uitmaken van een coachings- of re-integratietraject; zij zijn er net als coaching op gericht om het functioneren van werknemers in de organisatie te verbeteren. Hierdoor is men beter in staat een balans te vinden tussen het dienen van de eigen persoonlijke en professionele behoeften en het beantwoorden aan de eisen van de organisatie. Men zal daardoor efficiënter en effectiever ‘optreden,’ en zichzelf energieker en vitaler voelen. Lees verder…