DKP

Potentieelonderzoek

Van werknemers die willen of moeten bewegen en van functie veranderen, moet helder zijn of zij voldoende competent zijn voor een volgende functie.

Qua kennis en kunde, qua houding en gedrag. Het kan ook zeer nodig blijken om het functioneren in de huidige functie tegen het wetenschappelijk licht te houden.
Die wensen en eisen worden samen met u als opdrachtgever vastgesteld en beschreven in een functieanalyse.

In ons werk combineren wij gesprekken met specifieke, met zorg gekozen tests. Kijken naar aspecten als intelligentie, verbaal vermogen, numerieke vaardigheden, technisch inzicht, commercieel inzicht, leiderschaps- en managementkwaliteiten, onderhandelingsvaardigheden. Steeds: voor zover relevant en zo ‘zwaar’ meetellend als vooraf al bepaald is.
Wij benadrukken de kracht en de mogelijkheden van de sterke punten van de kandidaat. Tegelijk zijn wij ook duidelijk over de minder sterk ontwikkelde kwaliteiten en over de kans op succes om deze alsnog te ontwikkelen.

Ongeacht de uitkomst van ons werk met mensen, doen wij er alles aan om hen bij de afronding sterk te laten staan.