DKP

Overtuigend presenteren

Bij overtuigend presenteren kan spreken in het openbaar zich manifesteren van een gezonde spanning tot (intense) angst. Is dit laatste het geval dan wordt het sociaal en beroepsmatig functioneren zodanig op de proef gesteld dat hulp op zijn plaats is. De klachten doen zich vaak voor in vergadersituaties, bij het houden van presentaties, of in het algemeen waarin men sociaal moet functioneren of iets moet presteren waarbij men blootgesteld wordt aan een mogelijke kritische beoordeling door anderen. De gevreesde situaties worden vermeden dan wel doorstaan met (intense) angst of lijden.

Bij deze training leer je:

  • adequaat met spreekstress om te gaan
  • ontspanningstechnieken
  • een goede voorbereiding treffen op het houden van een presentatie
  • methoden om vrij en ontspannen te spreken
  • om te gaan met irrationele gedachten
  • je aandachtig te concentreren en te focussen
  • je stem goed te gebruiken
  • goed contact te maken met je toehoorders
  • op eigen authentieke wijze te spreken