DKP

Oriëntatiekit

Een combinatie van online en offline zelfassessment en coaching, gekoppeld aan een unieke vacaturezoekmachine.

Inhoud

In deze module krijgt de cliënt een individueel e-dossier tot zijn beschikking waarin hij diverse vragenlijsten en oefeningen maakt.

De vragenlijsten en oefeningen monden uit in een psychologisch profiel dat wordt besproken met de coach en vervolgens gekoppeld aan een vacaturezoekmachine.

De koppeling tussen het persoonsprofiel en actuele vacatures is uniek. Door deze koppeling wordt het versterkte zelfinzicht direct vertaald in mogelijke vervolgstappen op de arbeidsmarkt.

De sessies met de coach dragen er aan bij dat de cliënt ook daadwerkelijk en op een effectieve manier ‘in beweging komt’.

Werkwijze

Voor meer informatie over deze unieke dienst zijn we u graag van dienst.