DKP

Organisatie

Klimaat voor resultaat

Mensen bepalen de bottom-line van de organisatie. Zowel aan de opbrengstenkant als aan de kostenkant. De waarde van geïnspireerd werkende professionals in organisaties ligt tientallen procenten hoger dan de waarde van een werkgemeenschap die wegduikt, afwacht en in de spaarstand voortbestaat. Het lijkt té vanzelfsprekend voor woorden, maar toch slagen veel organisaties er niet in om ‘hard’ te kiezen voor deze positieve weg.

Het klimaat in organisaties rekenen wij tot het domein van de psychologie. Het klimaat beïnvloedt namelijk zowel het rationele denken (hoofd), het gevoelsmatige denken (gevoel) als de intuïtieve associaties (emoties). Zo begrijpen we dat klimaat in hoge mate bepalend is voor het doen en het niet-doen (laten) van mensen in hun organisaties.

DKP zet in op het klimaat van nu. Psychologie in de organisatie en het sterken van mensen kan dé hefboom zijn voor het plezier waarmee mensen werken, voor hun inspiratie en hun bevlogenheid. Met die plussen als ‘wind in de rug’ groeien de creativiteit, effectiviteit, snelheid en flexibiliteit, de externe aantrekkingskracht. En dalen de kosten van arbeidsduurverzuim en verloop en van een loodgrijs profiel in de arbeidsmarkt, klantenmarkten, leveranciers- en financiermarkten.

Klimaat voel je vooral.
Een inspirerend werkklimaat geeft je zin, kracht, energie, plezier.

Klimaat beïnvloedt en verandert op termijn de cultuur:
de houding, de gewoonten en het gedrag van de mensen.

Een negatief klimaat is een onbetaalbaar dure molensteen om de nek van organisaties, hun leiders en hun werkondernemers. Slecht voor ‘business’.

Organisaties moeten wendbaar zijn, leiders moeten de ruimte hebben, werkondernemers moeten groeien en presteren en gewaardeerd worden.