DKP

Multidisciplinaire interventies

Indien er sprake is van een combinatie van klachten, of klachten het gevolg zijn van een combinatie van factoren, dan wordt bij DKP maatwerk geleverd door middel van multidisciplinaire interventies.

Afhankelijk van de vraag kan een adequaat multidisciplinair team worden samengesteld waardoor de inzet van verscheidene oplossingsgerichte interventies mogelijk is. Zo kan een multidisciplinair behandelteam bestaan uit een psychiater, psycholoog, svp’n en een maatschappelijk werker bij ernstige psychische problematiek in combinatie met de gevolgen van (plotselinge) financiële problemen door verlies van werk. Op deze manier zal cliënt zo optimaal mogelijk begeleid kunnen worden richting werk.

Voor meer informatie over multidisciplinaire interventies zijn we u graag van dienst.