DKP

Module 4: outplacement ‘light’

Combinatie van loopbaanassessment en reflectie: zes reflectieve sessies aangevuld met een digitaal assessment, thuiswerkopdrachten, literatuursuggesties en drie coachingssessies.

Inhoud

Negen gesprekssessies van 1.5 uur, een digitaal assessment, thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties, desgewenst een rapportage vanuit DKP.

Werkwijze

Uitgangspunt is de werkwijze zoals bij Loopbaanreflectie omschreven.

Aan deze module worden een digitaal assessment en drie gesprekssessies toegevoegd.

 • Sterkte-/zwakte-analyse: drie sessies van 1.5 uur, aangevuld met thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties, gericht op:
  • het versterken en verdiepen van het zelfinzicht,
  • factoren die juist kunnen knellen en het functioneren negatief kunnen beïnvloeden,
  • opstellen van een persoons- en zoekprofiel.
 • Twee sessies van 1.5 uur, aangevuld met thuiswerkopdrachten, gericht op:
  • het vastleggen van de belangrijkste bevindingen uit de sterkte-/zwakte-analyse in een persoonsprofiel,
  • een vertaling van het persoonsprofiel naar passende richtingen, functies, rollen of loopbaanopties,
  • een omschrijving van passende organisatietypen en culturen; – een omschrijving van de wijze waarop cliënt aan geconstateerde leerpunten gaat werken,
  • opstellen van een loopbaanactie- en ontwikkelplan.
 • Een sessie van 1.5 uur gericht op het komen tot een actieplan voor:
  • het realiseren van de gewenste loopbaanstap (intern of extern),
  • het realiseren van de gewenste persoonlijke ontwikkeling.
 • Van de cliënt wordt verwacht dat hij de opgedane inzichten documenteert in een persoonlijk reflectieverslag en zelf het loopbaanactie en ontwikkelplan opstelt.

De aanvullende gesprekssessies hebben tot doel de cliënt te trainen en coachen bij:

 • het werken aan geconstateerde leerpunten,
 • het uitvoeren van netwerk- en sollicitatie-activiteiten (extern).