DKP

Module 4: outplacement ‘light’

Combinatie van loopbaanassessment en reflectie: zes reflectieve sessies aangevuld met een digitaal assessment, thuiswerkopdrachten, literatuursuggesties en drie coachingssessies.

Inhoud

Negen gesprekssessies van 1.5 uur, een digitaal assessment, thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties, desgewenst een rapportage vanuit DKP.

Werkwijze

Uitgangspunt is de werkwijze zoals bij Loopbaanreflectie omschreven.

Aan deze module worden een digitaal assessment en drie gesprekssessies toegevoegd.

De aanvullende gesprekssessies hebben tot doel de cliënt te trainen en coachen bij: