DKP

Module 3: loopbaanreflectie plus assessment

Zes reflectieve sessies, een digitaal assessment, diverse thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties

Inhoud

Zes gesprekssessies van 1.5 uur, een digitaal assessment, thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties, desgewenst een rapportage vanuit DKP

Werkwijze

 • Diagnostische fase:
  • Twee sessies van 1.5 uur gericht op een eerste zelfassessment van het persoonsprofiel: de sterke punten/kernkwaliteiten, drijfveren, bijhorende valkuilen en leerpunten en persoonlijke grenzen;
  • Een genormeerd digitaal assessment bestaande uit een persoonlijkheids- en competentie-onderzoek en een intellectuele capaciteitentest, aangevuld met thuiswerkopdrachten die op de vraagstelling zijn afgestemd;
 • Sterkte-/Zwakte-analyse:
  • Twee sessies van 1.5 uur, aangevuld met thuiswerkopdrachten en literatuursuggesties, gericht op het versterken en verdiepen van het zelfinzicht; aan bod komen onder andere:
   • de sterke punten, kernkwaliteiten, bijhorende valkuilen en leerpunten;
   • drijfveren, essentiële waarden, persoonlijke grenzen en dilemma’s;
   • met betrekking tot de (organisatie)context de succesfactoren en andere positieve werkomstandigheden;
   • factoren die juist kunnen knellen en het functioneren negatief kunnen beïnvloeden;
 • Opstellen van een persoons- en zoekprofiel:
  • Een sessie van 1.5 uur, aangevuld met thuiswerkopdrachten, gericht op het vastleggen van de belangrijkste bevindingen uit de sterkte-/zwakte-analyse in:
   • een persoonsprofiel;
   • een vertaling van het persoonsprofiel naar passende richtingen, functies, rollen of loopbaanopties;
   • en omschrijving van passende organisatietypen en -culturen;
   • een omschrijving van de wijze waarop cliënt aan geconstateerde leerpunten gaat werken.
 • Opstellen van een loopbaanactie- en ontwikkelplan
  • Een sessie van 1.5 uur gericht op het komen tot een actieplan voor:
   • het realiseren van de gewenste loopbaanstap (intern of extern);
   • het realiseren van de gewenste persoonlijke ontwikkeling.

Van de cliënt wordt verwacht dat hij de opgedane inzichten documenteert in een persoonlijk reflectieverslag en zelf het loopbaanactie en ontwikkelplan opstelt.