DKP

Mindfulnesstraining

Wat is mindfulness?

Het Engelse woord ‘mindfulness,’ betekent: aandachtgerichtheid of opmerkzaamheid. Het begrip ‘mindfulness’ komt uit de boeddhistische aandachtsmeditaties, het hart van de eeuwenoude boeddhistische traditie en leefwijze.

Jon Kabat Zin, de grondlegger van mindfulness, beschrijft het als volgt: ‘ Mindfulness betekent je geest trainen om aandacht te geven aan gebeurtenissen in en om onszelf, op een speciale manier: doelbewust, op het moment zelf en niet-oordelend.’

De malende geest en aandacht richten.

Door mindfulnesstraining zul je nauwgezet bemerken dat gedachten  voortdurend in beweging zijn en van de hak op de tak springen. Snel afgeleid en vaak onrustig; in beslag genomen door herinneringen, fantasieën, plannen of zorgen, vertonen we vaak geautomatiseerd gedrag zonder dat we ons dat bewust zijn. In het ergste geval zijn we geheel opgegaan in allesoverheersende zorgen, angsten en depressie.

Door mindfulnesstraining leren we als eerste stap om onze geest te trainen, door onze aandacht te reguleren en deze te richten op het hier en nu, in dit moment, op de onmiddellijke ervaring.

Zonder te oordelen en accepterend

Mindfulness begint dus bij jezelf. Het begint met te leren om met zuivere aandacht bij onszelf  naar binnen te kijken. Om vervolgens datgene dat we er waarnemen, zonder te oordelen, leren accepteren op een milde en vriendelijke wijze. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen. Ook datgene dat wellicht pijn doet, dat angstig voelt en waar we liever niet aan willen denken of willen voelen. Je zou  kunnen zeggen dat wij als een goede herbergier al onze gedachten en gevoelens tegemoet treden en behandelen als een goede gastheer, dus ook de luidruchtige lieden die de boel overhoop willen halen.

Door deze tweede stap stellen we onszelf in staat om een andere, niet afwijzende, houding aan te nemen tegenover onze problemen. Daardoor ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering en zal onze mentale fitheid en psychische gezondheid kunnen verbeteren.