DKP

Mental Check Up

De Mental Check Up (MCU) is een preventief instrument om de professionaliteit en veerkracht van medewerkers en de organisatie te meten.

Bij een Mental Check Up, wordt je mentale weerbaarheid gecheckt; krijgen allerlei onderwerpen aandacht die je energie en mentale fitheid dreigen te ondermijnen. Zo kan op tijd worden ingegrepen en het risico voorkomen dat klachten acuut worden en mogelijk leiden tot (langdurig) ziekteverzuim.

Een Mental Check Up helpt werknemers  het beste in zichzelf te vinden en te bewaken; te geven en bij te dragen wat zij kunnen; plezier in hun werk te vinden of terug te vinden. Dat maakt hen effectief, en vervolgens ook efficiënt(er) – sneller, doortastender, doelgerichter.

Zaken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn, klachten zoals stress, moeheid, angst en depressie als gevolg van bijvoorbeeld werkdruk, een belastende thuissituatie, persoonskenmerken, lifestylefactoren zoals problematisch alcoholgebruik, weinig beweging of een slechte privé-werk balans.

Ook mensen zonder acuut probleem, die weten dat zij op korte termijn voor grote uitdagingen geplaatst zullen worden, kunnen gebruik maken van een Mental Check Up. Zij weten dat zij gezond en veerkrachtig moeten blijven. Daarmee voorkomen zij mentale overspanning, ziekte en terugval, met alle negatieve gevolgen van dien voor henzelf en voor de organisatie waarvoor zij werken.

Het is zinnig om af en toe stil te staan bij jezelf: je eigen functioneren, je kracht, je energie en je werkplezier, je valkuilen, je waarde voor de organisatie en voor het team – of de teams – waarin je werkt.