Direct naar content

Management Coaching

Management coaching is aan de orde wanneer er bij de manager behoefte is aan reflectie op leiderschap en management, en dus zijn/haar vraagstelling over het eigen functioneren in de organisatie.

Belangrijke taak voor managers

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, taak van managers is dat zij ernaar moeten streven om een vruchtbare voedingsbodem te creëren die ertoe uitnodigt dat iedereen zich naar beste vermogen inzet. Het vergt aangepaste vormen van leiderschap om de randvoorwaarden te kunnen scheppen voor een empowerment-vriendelijk klimaat ter stimulering van de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Leiderschapskwaliteiten van een manager

Een manager kan niet zonder leiderschapskwaliteiten, evenzo moet een leider altijd over managementkwaliteiten beschikken. Leiderschap en management moeten er immers voor zorgen dat de interne condities in een organisatie zodanig op elkaar afstemmen dat de overige werknemers in de organisatie effectief in staat zijn om hun taak uit te voeren. 

De vraagstelling in dit gebied van taakgericht en mensgericht management / leiderschap kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Vraagstelling bij Management coaching kan zijn:

  • de behoefte aan een meer flexibele integrerende stijl van leidinggeven,
  • met als aandachtspunten het motiveren en begeleiden van medewerkers,
  • vaardigheid ontwikkelen in het helder krijgen van problemen en het oplossen ervan,
  • het bijleggen van conflicten en het oplossen van storingen in het productieproces,
  • leren omgaan met empowerment, durven delegeren en dus durven loslaten.

Sociale managementvaardigheden van een manager

Maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen en trainen van sociale managementvaardigheden zijn belangrijk. Zoals sociale vaardigheden in de omgang met collega’s, ondergeschikten, superieuren en contactpersonen van buiten, assertiviteitstraining en spreken in het openbaar.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.