Direct naar content

Loopbaanreflectie

Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag?

Volg ik mijn hart of mijn verstand? Vaar ik eigenlijk wel op mijn kompas? Doe ik wel waar ik zin in heb? Moet ik niet iets anders beginnen? Wellicht zelfstandig ondernemer worden?

Loopbaan coaching vraagt om reflectie op de loopbaan tot nu toe. Dit zijn belangrijke vragen betreffende de eigen capaciteiten, mogelijkheden en wensen. De behoefte aan een realistisch beeld van de eigen persoonlijke mogelijkheden en beperkingen in het perspectief van functies en arbeidsmarkt is dan essentieel om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Concreet bezien kunnen de gestelde vragen betrekking hebben op:

  • het functioneren en de productiviteit in de huidige werkkring of  studie.
  • de keuze van de volgende stap in de loopbaan.
  • de realisatie van de gekozen loopbaanrichting: men heeft de keuze bepaald, maar men slaagt er niet goed in de plannen concreet gestalte te geven.
  • de eigen capaciteiten en mogelijkheden om alsnog aan een opleiding en studie te beginnen met als doel een “tweede kans” te creëren.

Loopbaanreflectie

Bij reflectie op de loopbaan staat de individuele mens centraal die zijn loopbaan vormgeeft en die dan uiteindelijk zijn loopbaankeuzen maakt. De planning van de loopbaan als middel tot het realiseren van persoonlijke loopbaandoelen vraagt dan ook om zelfonderzoek. 

Door zelfonderzoek ontstaat verheldering van het individuele loopbaanperspectief, – dat wil zeggen: de wijze waarop je jezelf ziet in relatie tot het domein van werk en loopbaan, zowel het afgelegde als het toekomstige traject -, en krijg je een scherper zicht op de eigen loopbaansituatie, de positie die je daarin inneemt en op de eigen en situationele mogelijkheden en beperkingen tot de verdere loopbaan. Hierdoor is het mogelijk een duidelijker  beeld te krijgen van de te vervolgen loopbaanroute. Een helder begrip van doelen inspireert en geeft energie. 

Bij de vraag naar jouw levensloop zullen schoolloopbaan en arbeidsverleden de revue passeren. Nagegaan wordt welke kwesties en gebeurtenissen, op de verschillende momenten in jouw leven, van betekenis zijn geweest op de besluiten die rondom de loopbaan werden genomen.

Evaluatie

Wanneer door loopbaanreflectie eenmaal een scherper zicht verkregen is op de eigen loopbaansituatie, kan de volgende stap aan de orde komen, namelijk: het formuleren van een actieplan dat zal moeten leiden tot het realiseren van het gestelde loopbaandoelom uiteindelijk met enthousiasme te kunnen gaan doen waar je goed in bent en vooral graag doet.

Het is ook mogelijk om de training Loopbaanreflectie in een groep te doen.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.