DKP

Loopbaan

Wat wil ik? Wat kan ik? Twee grondvragen die gesteld worden in relatie tot vragen, ontwikkeling en problemen rond de loopbaan, over de juistheid van de ingeslagen weg en de mogelijkheid om eventueel nog iets (geheel) anders te beginnen.

De behoefte aan een realistisch beeld van eigen mogelijkheden en beperkingen in het perspectief van functies en arbeidsmarkt is dan essentieel om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Concreet kunnen de gestelde vragen betrekking hebben op:

  • het functioneren en de productiviteit in de huidige werkkring
  • de keuze van de volgende stap in de loopbaan
  • de realisatie van de gekozen loopbaanrichting: men heeft de keuze bepaald, maar men slaagt er nog niet goed in de plannen concreet gestalte te geven
  • de eigen capaciteiten en mogelijkheden om alsnog aan een opleiding en studie te beginnen met als doel een ‘tweede kans’ te creëren
  • geschiktheid voor zelfstandig ondernemerschap.

Het verkregen inzicht door de uitkomsten van de loopbaanmodules schept helderheid en energie voor de te vervolgen loopbaanroute.

Wij bieden verschillende diensten en modulen aan die oplopen in intensiteit en diepgang. Ze kunnen elk op zich worden ingezet, maar ook met elkaar gecombineerd worden tot een meer omvattend traject.

Welke dienst en welke van de modules het beste resultaat levert, gegeven de voorliggende vraag en mogelijkheden, bepalen wij graag in een oriënterend gesprek.