DKP

Leidinggeven op hrm-vaardigheden

Het opleiden, het trainen en het coachen van hrm-professionals en lijn-leidinggevenden op typische hrm-vaardigheden

Hrm, dat blijkt uit daden. Maar goede wil is alleen allang niet meer voldoende. Het werken aan ‘organisatie-voor-mensen’ of aan ‘mensen-voor-de-organisatie’ vraagt meer dan ooit om professionaliteit: doelbewustzijn en doelgerichtheid; systematiek; kwaliteit; uniformiteit én maatwerk; consistentie; zorgvuldigheid; en zekerheid.

DKP draagt kennis bij en traint mensen met hrm-verantwoordelijkheden op hun houding en gedrag. Dit zijn voorbeelden van onze maatwerk-workshops en -trainingen:

  • het werken met en het maken van competentieprofielen
  • het voeren van selectiegesprekken
  • het begeleiden van beoordelingsgesprekken
  • het houden van slecht nieuws gesprekken
  • het werken met assessments
  • de wenselijkheid en de werking van conflictoplossing
  • oog voor (de impact van) het eigen handelen
  • het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • hrm in tijden van crisis