Direct naar content

Individuele Coaching

Individuele Coaching is een proces waarbij je begeleid wordt bij het versterken van (aspecten van) het eigen functioneren in de werksituatie.

Op welke gebieden individuele coaching?

Bij individuele coaching kan het gaan om het versterken van het persoonlijke functioneren; zoals:

 

 • het realiseren van een betere balans tussen werk en privé,
 • het vergroten van het zelfvertrouwen
 • het terugdringen van werkstress,

 

of om het versterken van het professionele functioneren; zoals:

 

 • effectiever worden in leidinggeven door o.a. Executive coaching
 • of meer algemeen, in het ‘meekrijgen’ van anderen door o.a. Persoonlijke effectiviteit
 • of om vragen omtrent de loopbaan, waarbij o.a. Coachingsassesssment aan de orde is

Aansluiten bij je sterke punten

Het is onze overtuiging dat een functie, rol, loopbaanstap, moet aansluiten bij sterke punten. Dit betekent dat we in een coaching traject in eerste instantie op zoek gaan naar de kracht van de cliënt. En vervolgens bepalen hoe deze uitgebouwd, breder ingezet of vooral gekoesterd kan worden en wat dit betekent voor toekomstige stappen. We sluiten aan bij wat er al is dus, vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. Daarna en daarbinnen kijken we naar wat er nog meer mogelijk is, en wat er in dat kader ontwikkeld zou moeten worden. Onder het motto: Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Bewustwording en duurzame individuele groei

Wij streven in onze coaching trajecten naar bewustwording en duurzame individuele groei. Leren is de kern van wat we doen. Zonder leren is er geen groei en verbetering. Door het vergroten van het inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten en het direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen, neemt de kans op échte verandering enorm toe; 1% verandering is vaak 100% verbetering.

Werkwijze

Ook als het gaat om coaching maakt DKP gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices op het gebied van coaching, waardoor zowel persoonlijke ontwikkeling als loopbaanontwikkeling optimaal worden gestimuleerd.

Van de cliënt wordt verwacht dat hij na iedere sessie de opgedane inzichten documenteert in een persoonlijke reflectieverslag en een actieplan opstelt voor de weken tussen de sessies.

Uitgangspunt is dat al tijdens het traject (en zo spoedig mogelijk) wordt begonnen met het uitvoeren van acties en het experimenteren met veranderingen.

Dit traject bestaat uit:

 • een intake van 1.5 uur waarin nauwkeurig wordt vastgesteld wat de aanleiding, uitgangssituatie, te realiseren doelen en werkwijze van het traject zullen zijn;
 • vijf coachingssessies van 1.5 uur;
 • indien van toegevoegde waarde, een driegesprek met cliënt en leidinggevende / opdrachtgever / verwijzer op de werkplek;
 • op de vraag en doelen afgestemde thuiswerk- en werkplekopdrachten en literatuursuggesties;
 • ondersteunend app- en e-mailcontact.

Duur

Circa 14 weken.

Prijs

Op aanvraag.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.