Direct naar content

Individuele Coaching

Individuele coaching is een proces waar je begeleid wordt bij het versterken van (aspecten van) het eigen functioneren in de werksituatie.

Na het volgen van een individueel coachingstraject ben je beter in staat een balans te vinden tussen je persoonlijke en professionele behoeften, en het beantwoorden aan de eisen van een organisatie. Daarnaast kun je je vaardigheden ontwikkelen of juist aanleren.

Op welke gebieden individuele coaching?

 

Bij DKP bieden wij coaching aan voor het versterken van het professionele functioneren en voor het versterken van het persoonlijke functioneren. Daarbij kunnen tevens trainingstrajecten worden ingezet.

 

Coaching trajecten voor het professionele functioneren:

 • Voor medewerkers en professionals die in het kader van hun functie bepaalde skills (verder) willen ontwikkelen. Denk aan persoonlijke effectiviteit met aandacht voor o.a. empowerment en timemanagement.
 • Bij loopbaanvragen voor medewerkers en professionals die gericht willen reflecteren op de (passendheid van de) huidige functie en loopbaan, en indien van toepassing, individuele ondersteuning willen bij het realiseren van de volgende stap of een switch in hun carrière.

 

Coaching trajecten voor het persoonlijk functioneren:

 • Bij vragen op het gebied van de persoonlijke effectiviteit. Voor medewerkers en professionals die in hun functioneren hinder ondervinden van bepaalde belemmeringen en deze willen aanpakken om beter eigen prioriteiten en mogelijkheden te kennen en deze te bewaken. Denk aan leren om:
  – Efficiënter om te gaan met de eigen tijd en voortaan deadlines te halen door goed time management.
  – Voor een meer passende privé/werkbalans te zorgen.

  – De eigen stressbronnen te (her)kennen en te managen en beter bestand te zijn tegen werkdruk.
  – Beter te worden in het geven van en reageren op kritiek of nee te zeggen en grenzen aan te geven, dus assertief worden.
  – Meer zelfvertrouwen te krijgen in het eigen kunnen.
  – De angst om te falen om te buigen in durven doen.
  – Het zelfbeeld te verbeteren omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent
  – Te stoppen met piekeren omdat je je voortdurende zorgen maakt bijvoorbeeld over je gezondheid of hoe anderen over je denken.
 • Bij stress en burn-outachtige klachten. Voor medewerkers en professionals die ondersteuning willen bij het terugdringen van de stress en burn-outachtige klachten, het aanpakken van de oorzaken ervan en het realiseren van een ontspannen en plezierige manier van werken.

Coaching die aansluit bij jou

Het is onze overtuiging dat een functie, rol, loopbaanstap, moet aansluiten bij je eigen sterke punten. Dit betekent dat we in een coaching traject in eerste instantie op zoek gaan naar de kracht van de cliënt. Vervolgens bepalen we hoe deze uitgebouwd, breder ingezet of vooral gekoesterd kan worden. Daarnaast sluiten we de coaching aan op de kwaliteiten van de cliënt. We werken graag vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. Als laatste wordt er tijdens de coaching aandacht besteed aan wat er nog meer mogelijk is en wat er nog verder ontwikkeld moet worden. Daarbij sluiten we aan bij ons motto: alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Bewustwording en duurzame individuele groei

Tijdens het coachingstraject streven wij naar bewustwording en individuele groei van de cliënt. Door het vergroten van inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten, en het direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen, neemt de kans op echte verandering enorm toe. 1% verandering is vaak 100% verbetering. 

Werkwijze individuele coaching

De coachingstrajecten van DKP worden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde coaches en/of psychologen. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices op het gebied van coaching en training. Hierdoor worden zowel de persoonlijke ontwikkeling als de professionele loopbaanontwikkeling optimaal gestimuleerd.

Tijdens de individuele coaching wordt van de cliënt verwacht dat er na iedere sessie een persoonlijk reflectieverslag wordt geschreven met daarin de opgedane inzichten. Verder wordt er van de cliënt verwacht dat er een actieplan opgesteld wordt voor de weken tussen de sessies. Daarbij is het uitgangspunt dat er tijdens het project al begonnen wordt met het uitvoeren van acties en het experimenteren met verandering.

Coaching trajecten bestaat doorgaans uit:

 • een intake van 1.5 uur waarin nauwkeurig wordt vastgesteld wat de aanleiding, uitgangssituatie, te realiseren doelen en werkwijze van het traject zullen zijn;
 • vijf tot acht coaching sessies van 1.5 uur, waarvan 1 uur en 15 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereiding en nazorg;
 • indien van toegevoegde waarde, een driegesprek met cliënt en leidinggevende / opdrachtgever / verwijzer op de werkplek;
 • op de vraag en doelen afgestemde thuiswerk- en werkplekopdrachten en literatuursuggesties;
 • ondersteunend app- en e-mailcontact.

Duur coaching traject

Circa 14 weken

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.