Direct naar content
dkp

Individuele Coaching

Individuele coaching is een proces waar je begeleid wordt bij je persoonlijke ontwikkeling en bij het versterken van (aspecten van) het eigen functioneren in de werksituatie. Daarbij kunnen naar keuze tevens trainingstrajecten worden ingezet.

Of het nu gaat om het beheersen van stress, het verbeteren van jouw communicatievaardigheden, het omgaan met conflicten, het vinden van balans of het vergroten van jouw veerkracht, ons team staat voor je klaar om je te begeleiden op jouw pad naar persoonlijke groei en professioneel succes.

Op welke gebieden individuele coaching?

Coaching trajecten voor het professionele functioneren:

De Werkgerichte coaching van DKP richt zich op het verbeteren van prestaties, vaardigheden en effectiviteit op de werkplek om professionals te helpen om beter te presteren in hun professionele rollen.

Denk hierbij aan :

 • Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit met aandacht voor o.a. timemanagement en empowerment als je in je functioneren hinder ondervindt  van bepaalde belemmeringen en deze wilt aanpakken om beter je eigen prioriteiten en mogelijkheden te kennen en deze te bewaken;
 • Het verbeteren van leiderschapscapaciteiten;
 • Loopbaanvragen,  als je gericht wil reflecteren op de (passendheid van de) huidige functie en loopbaan, en indien van toepassing, individuele ondersteuning bij het realiseren van de volgende stap of een switch in je carrière;
 • Bij stress en burn-outachtige klachten. Voor medewerkers en professionals die ondersteuning willen bij het terugdringen van de stress en burn-outachtige klachten, het aanpakken van de oorzaken ervan en het realiseren van een ontspannen en plezierige manier van werken. Zie daarvoor ook onze Zorgtrajecten.

 

Coaching trajecten voor het persoonlijk functioneren:

Coaching voor persoonlijke ontwikkeling in de privésfeer kan zich richten op uiteenlopende gebieden zoals zelfvertrouwen, persoonlijke doelen stellen,  het achterhalen en begrijpen van je waarden en levensdoelen, het beheersen van emoties, gezondheid en welzijn, sociale interactie in relaties,   gezondheid en welzijn en persoonlijke groei in het algemeen.

Denk hierbij aan:

 • Een meer passende privé/werkbalans te zorgen;
 • De eigen stressbronnen te (her)kennen en te managen om beter bestand te zijn tegen druk. Zowel op werk als privé;
 • Beter te worden in het geven van en reageren op kritiek of nee te zeggen en grenzen aan te geven, dus assertief worden;
 • Meer zelfvertrouwen te krijgen in het eigen kunnen;
 • De angst om te falen om te buigen in durven doen;
 • Het zelfbeeld te verbeteren omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent;
 • Te stoppen met piekeren omdat je je voortdurende zorgen maakt, bijvoorbeeld over je gezondheid of hoe anderen over je denken;
 • Het identificeren van je waarden en levensdoelen in je leven. Dit zorgt voor een sterke intrinsieke motivatie om richting te geven aan de juiste acties voor voldoening en vervulling in je leven.

Complementair

Hoewel er verschillen zijn tussen coaching voor werk en coaching in de privésfeer, kunnen beide vormen van coaching complementair zijn en je  helpen om zowel professionele als persoonlijke doelen te bereiken en een gelukkig en gebalanceerd leven te leiden. Het kiezen van het juiste type coaching hangt af van de specifieke behoeften en doelstellingen die je hebt.

Coaching die aansluit bij jou

Het is onze overtuiging dat een functie, rol, loopbaanstap, moet aansluiten bij je eigen sterke punten. Dit betekent dat we in een coaching traject in eerste instantie op zoek gaan naar de kracht van de cliënt. Vervolgens bepalen we hoe deze uitgebouwd, breder ingezet of vooral gekoesterd kan worden. Daarnaast sluiten we de coaching aan op de kwaliteiten van de cliënt. We werken graag vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. Als laatste wordt er tijdens de coaching aandacht besteed aan wat er nog meer mogelijk is en wat er nog verder ontwikkeld moet worden. Daarbij sluiten we aan bij ons motto: alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Bewustwording en duurzame individuele groei

Tijdens het coaching traject streven wij naar bewustwording en individuele groei van de cliënt. Door het vergroten van inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten, en het direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen, neemt de kans op echte verandering enorm toe. 1% verandering is soms al 100% verbetering. 

Schemacoaching

DKP kan indien gewenst Schemacoaching inzetten als basis en / of aanvulling voor coaching als er behoefte is aan structurele verandering van hardnekkige overtuigingen, gedragspatronen en valkuilen die zorgen voor steeds terugkerende klachten en problemen in de privé- en werksituatie.

Werkwijze coaching

De coaching trajecten van DKP worden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde coaches en/of psychologen. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices op het gebied van coaching en training. Hierdoor worden zowel de persoonlijke ontwikkeling als de professionele loopbaanontwikkeling optimaal gestimuleerd.

Coaching trajecten bestaan doorgaans uit:

 • een intake van 1.5 uur waarin nauwkeurig wordt vastgesteld wat de aanleiding, uitgangssituatie, te realiseren doelen en werkwijze van het traject zullen zijn;
 • vijf tot acht coaching sessies van 1.5 uur, waarvan 1 uur en 15 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereiding en nazorg;
 • indien van toegevoegde waarde, een driegesprek met cliënt en leidinggevende / opdrachtgever / verwijzer op de werkplek;
 • op de vraag en doelen afgestemde thuiswerk- en werkplekopdrachten en literatuursuggesties;
 • ondersteunend app- en e-mailcontact.

Duur coaching traject

Circa 14 weken

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan per email of via het aanmeldformulier op onze site.