DKP

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die door DKP soms wordt ingezet als ondersteuning bij de behandeling van psychische klachten. Soms geven psychische klachten zoveel problemen dat medicatie eerst nodig is voordat de psychologische behandeling effect kan hebben.

In ons lichaam worden stoffen aangemaakt voor een gezonde lichaamshuishouding. Dus ook in onze hersenen. Wanneer hierin een storing is opgetreden, kan dat grote gevolgen hebben voor onze psyche. Medicatie kan er dan voor zorgen dat deze storingen gecorrigeerd worden en symptomen en klachten verdwijnen.

Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, versterken en verbeteren. Daarom worden ze vaak tegelijkertijd in combinatie met een therapie gestart.

Als er medicijnen worden voorgeschreven gebeurt dat door een van onze  psychiaters, die hierin gespecialiseerd zijn. Er wordt dan nauwkeurig gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en ook hoe lang de medicijnen nodig zijn. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Uiteraard word je hierover eerst uitgebreid voorgelicht.

Klachten waarbij medicatie ingezet kan worden zijn:

  • Ernstige depressie
  • Angst- en dwangklachten
  • Aandacht tekort en hyperactiviteit (AD(H)D)