Direct naar content

Faalangsttraining

Faalangst betekent letterlijk de angst om te falen. Iedereen heeft er in een bepaalde mate last van; de een gaat er echter beter mee om dan de ander.

Wat is faalangst?

Faalangst beperkt zich vaak tot angst voor bepaalde taken zoals tentamens, sollicitaties en werkopdrachten, zoals het geven van presentaties. Men is dan zo gespannen en bang om niet aan zijn eigen verwachtingen of aan die van anderen te voldoen, dat men zijn taken gaat uitstellen.

Vicieuze cirkel

Door zijn taken te vermijden en uit te stellen, in plaats van zich goed voor te bereiden, komt men vervolgens in tijdnood. Hierdoor gebeurt nu net waar men bang voor is, namelijk dat men… faalt! Het resultaat is mislukt. Faalangst versterkt zichzelf dus; doordat men bang is dat er iets mis zal gaan, gaat het vaak ook mis.

Faalangst gaat ook vaak gepaard met perfectionisme. Hierdoor legt men voor zichzelf de lat zo hoog, dat ondanks een goede voorbereiding het resultaat tóch mislukt. Faalangst komt ook voor bij mensen met een negatief zelfbeeld

Bij deze faalangsttraining leer je:

  • meer ontspannen te zijn
  • af te rekenen met irrationele gedachten
  • situaties niet langer te vermijden
  • meer grip te hebben op situaties
  • meer activiteiten te ontplooien
  • jezelf meer in het middelpunt te plaatsen
  • op een ontspannen manier meer te durven
  • je zekerder te voelen

Voor wie ?

Voor iedereen die bepaalde gevreesde sociale situaties liever vermijdt en die zich ervan bewust is dat de angst overdreven is en die weer op meer ontspannen wijze onbelemmerd wil functioneren.

Werkwijze

Er wordt praktisch en gericht geoefend aan de hand van eigen lastige situaties. Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie het beste werkt voor mensen met faalangst. Het trainingsprogramma richt zich op de kern van faalangst: anders leren denken in situaties die faalangst oproepen en in de praktijk nagaan hoe u uw faalangst kunt overwinnen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief in de praktijk aan de slag gaan met huiswerkopdrachten.

Resultaat

Na afloop van de training ben je in staat om op een andere manier te denken over situaties waarin je een prestatie moet leveren om tegemoet te komen aan wat je werk of opleiding van je vraagt. Hierdoor kun je er met meer ontspanning en vertrouwen mee omgaan.

Grootte

Individueel of een kleine groep (minimaal 4 en maximaal 6 personen).

Duur

14 uur, inclusief persoonlijke intake van 1 uur en persoonlijk nagesprek van 1 uur. 6 trainingsochtenden op vrijdagen van 10.00 – 12.00 uur. Het geheel verdeeld over circa 12 weken. Inclusief huiswerkopdrachten.

Prijs

Groep: € 910,00. Individueel: particulieren € 120,00 per sessie á een uur. Voor bedrijven is de prijs € 145,00. Prijzen zijn exclusief 21% btw

Start

Neem hierover contact op met het secretariaat. Bij niet voldoende inschrijvingen houdt DKP zich het recht voor om de cursus niet te laten doorgaan.

Locatie

Amsterdam, nader adres wordt bij aanmelding in overleg bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.