Direct naar content

Empowermenttraining

Mensen reageren verschillend wanneer ze te kampen krijgen met tegenslagen en beperkingen. Sommigen proberen er het beste van te maken, anderen lijken als verlamd. Eigen regie is daarom wezenlijk bij empowerment; zélf leiden, niet lijden en lijdzaam afwachten.

Bij deze empowermenttraining leer je:

  • de regie meer in eigen hand te nemen
  • vanuit kracht zélf te doen
  • weerbaarder te worden
  • verantwoordelijkheid te nemen
  • af te rekenen met irrationele gedachten
  • positief en realistisch te denken
  • bewust meer zelfvertrouwen te krijgen in eigen kunnen
  • proactief te zijn

Voor wie ?

Voor werknemers die te maken hebben (gehad) met tegenslagen en daarvan (nog) teveel hinder ondervinden, in de vorm van gevoelens van machteloosheid en gedeprimeerdheid.

Werkwijze

Aan de hand van een protocollaire aanpak plus maatwerk, toegespitst op je persoonlijke behoefte, bouw je stap voor stap weer zelfvertrouwen en kracht op.

Resultaat

Na afloop ben je meer de regisseur van je eigen leven en voel je jezelf beter in je vel zitten. Je vertrouwen en energie zijn terug om te doen wat je moet doen.

grootte

Individueel

Duur

8 á 10 uur, inclusief intake, verdeeld over circa 12 weken. Inclusief huiswerkopdrachten.

Prijs:

Op aanvraag

Aanmelden

Voor diagnostiek, behandeling, coaching en onze andere diensten kunt u zich melden bij ons secretariaat. Dit kan telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op onze site.