DKP

Empowermenttraining

Mensen reageren verschillend wanneer ze te kampen krijgen met tegenslagen en beperkingen. Sommigen proberen er het beste van te maken, anderen lijken als verlamd.

Men raakt de regie over zijn leven kwijt, wat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en depressie. Als werkzoekende geef je het al snel op en als werknemer kan dat leiden tot een verhoogd ziekteverzuim. Eigen regie is daarom wezenlijk bij empowerment; zelf leiden, niet lijden en lijdzaam afwachten.

Bij deze empowermenttraining leer je:

  • de regie meer in eigen hand te nemen
  • vanuit kracht zélf te doen
  • weerbaarder te worden
  • verantwoordelijkheid te nemen
  • af te rekenen met irrationele gedachten
  • positief en realistisch te denken
  • bewust meer zelfvertrouwen te krijgen in eigen kunnen
  • proactief te zijn