DKP

Drie-gesprek

Drie- gesprek, een gesprek tussen werkgever, werknemer en therapeut, dat  helderheid verschaft in hun wederzijdse behoeftes en waarbij er wordt gezocht naar passende oplossingen.

Psychisch verzuim is een grote zorg voor werknemer en werkgever. Het drie-gesprek is gericht op het ontzorgen, vooral door het verschaffen van helderheid aan beide partijen.

Bij psychische verzuim heerst er bij de werkgever vaak onduidelijkheid over de mogelijke inzetbaarheid van de werknemer. De werkgever vindt het doorgaans lastig waar zij wel of niet naar mag informeren bij de werknemer. Onwetendheid over waar nu wel of niet goed aan te doen kan bij de werkgever, ook gezien haar wettelijke doorbetaalverplichting bij het ziekteverzuim, voor nogal wat onzekerheid en onmachtgevoelens zorgen.

De werknemer en de werkgever behoren te weten waar zij aan toe zijn en wat er wel of niet van de ander verwacht mag worden. Het doel van werkgever en werknemer is meestal hetzelfde: terugkeer naar werk. Toch kunnen behoeftes van beiden om dit doel te bereiken vaak verschillen. Een drie-gesprek geeft helderheid in wederzijdse behoeftes en er wordt gezocht naar passende oplossingen.

Het is voor werknemer en werkgever belangrijk dat de juiste voorwaarden voor terugkeer naar werk worden gecreëerd. Een drie-gesprek staat stil bij wat die voorwaarden zouden kunnen zijn.

In een drie-gesprek kan uitleg worden gegeven over de re-integratieplanning. Over wanneer kan de werknemer weer op zijn werk verschijnen en wat is een wenselijke opbouw.

Ook is het handig om afspraken te maken over contactmomenten. Hierin is het belangrijk te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds dat de werknemer zich niet al te zeer onder druk voelt staan en anderzijds te weinig contact, want dat kan de werkdrempel verhogen.

Een goede wederzijdse relatie is uiterst belangrijk bij een succesvolle arbeidsre-integratie. Soms zitten er te veel spanningen in de wederzijds relatie. Het kan al een eerste stap op weg naar herstel zijn door de wederzijdse spanningen eens op tafel te krijgen. Een drie-gesprek kan daar een eerste aanzet toe zijn. Vervolgens wordt er meegedacht over wat handige vervolgstappen kunnen zijn, gericht op het herstellen van de relatie.

Kortom in een drie-gesprek wordt samen stil gestaan bij helderheid verkrijgen over en zo nodig oplossingen te zoeken voor allerlei facetten die bij een re-integratie komen kijken. Werkgever en werknemer zijn dan op gezonde wijze bij elkaar betrokken waarmee de kans op een zo spoedig mogelijke en succesvolle re-integratie toeneemt.