DKP

Depressie

Bij een depressie is er sprake is van een depressieve stemming gedurende langer dan twee weken en men duidelijk minder geïnteresseerd is in (bijna) alle activiteiten gedurende het grootste gedeelte van de dag, bijna elke dag. Andere kenmerken die hier vaak bij optreden zijn moeheid ,verlies van energie, slaapproblemen, eetlustvermindering, concentratieproblemen, agitatie, schuldgevoelens, besluiteloosheid, en gedachten aan de dood.

Mensen die depressief zijn komen in een vicieuze cirkel terecht. Doordat ze weinig energie hebben om dingen te doen of er niet voor in de stemming zijn, ondernemen ze minder dan ze gewoonlijk doen. Vaak voelen ze zich hier schuldig over. Ze hebben het gevoel dat ze niets meer kunnen en hun depressie nooit over zal gaan. Deze gedachten maken hen vervolgens nog neerslachtiger en hierdoor wordt het nog moeilijker iets te ondernemen. Bij depressie is er relatief vaak sprake van terugval.

Zie hieronder voor meer informatie.