DKP

Coachingsassessment

Echt resultaat met competentiegericht coachen

Mensen leren het meest door ervaring op te doen in de praktijk

Ervaringsgericht leren is dan ook de kern van de aanpak coachingsassessment, die het beste combineert van assessment en coaching. Door het vergroten van het inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten en het direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen, neemt de kans op échte verandering enorm toe; 1% verandering is vaak 100% verbetering.

Toegevoegde waarde

De aanpak maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices op gebied van assessment en coaching, waardoor zowel persoonlijke ontwikkeling als loopbaanontwikkeling worden gestimuleerd:

  1. Groeitrajecten leveren het meest op wanneer deze zich concentreren op wat al goed gaat en deze sterke punten als uitgangspunt nemen op weg naar verdere groei.
  2. De kans op verandering neemt toe wanneer mensen worden gestimuleerd om zelf na te denken over hoe het anders kan.
  3. Mensen leren het snelst en meest blijvend wanneer ze direct na het ontvangen van feedback kunnen ervaren hoe het is om het anders te doen.

Maatwerk

Wij bieden een flexibel invulbaar product dat kan worden ingezet voor specifieke doelgroepen. Wil je bijvoorbeeld bereiken dat je als talentvolle vrouw binnen je organisatie succesvol doorstroomt naar de top, dan kan je of je bedrijf voor het volledige pakket (5 dagdelen) kiezen.

Als men een aanpak zoekt die eraan bijdraagt dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met je Persoonlijk Ontwikkel Plan, dan is het coachingsassessment (3 dagdelen) zoals hiernaast beschreven in de laatste twee punten een uitstekend middel.

Uiteraard is het mogelijk vervolgstappen toe te voegen om de ontwikkeling in de praktijk te begeleiden. Met andere woorden: dit product kan volledig worden aangepast aan de wensen en behoeften van werknemer en het bedrijf.