DKP

Coaching

Coaching helpt mensen het beste in zichzelf te vinden; te geven en bij te dragen wat zij kunnen; plezier in hun werk te vinden of terug te vinden. Dat maakt hen effectief, en vervolgens ook efficiënt(er) – sneller, doortastender, doelgerichter.

Daarbij kan het gaan om het versterken van het persoonlijke functioneren; denk aan het realiseren van een betere balans tussen werk en privé, het vergroten van het zelfvertrouwen of het terugdringen van werkstress, of om het versterken van het professionele functioneren; denk aan effectiever worden in leidinggeven of meer algemeen, in het ‘meekrijgen’ van anderen. Het kan ook gaan om vragen omtrent de loopbaan, waarbij loopbaancoaching aan de orde is.

Aansluiten bij je sterke punten

Het is onze overtuiging dat een functie, rol, loopbaanstap, moet aansluiten bij sterke punten. Dit betekent dat we in een coachingstraject in eerste instantie op zoek gaan naar de kracht van de cliënt. En vervolgens bepalen hoe deze uitgebouwd, breder ingezet of vooral gekoesterd kan worden en wat dit betekent voor toekomstige stappen. We sluiten aan bij wat er al is dus, vanuit een waarderende en oplossingsgerichte benadering. Daarna en daarbinnen kijken we naar wat er nog meer mogelijk is, en wat er in dat kader ontwikkeld zou moeten worden. Onder het motto: Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Bewustwording en duurzame individuele groei

Wij streven in onze coachingstrajecten naar bewustwording en duurzame individuele groei. Leren is de kern van wat we doen. Zonder leren is er geen groei en verbetering. Door het vergroten van het inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten en het direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen, neemt de kans op échte verandering enorm toe; 1% verandering is vaak 100% verbetering.