DKP

Burnouttraining

Is er wellicht sprake van een burnout? Doe gratis de online burnouttest.

Typerend voor burn-out is dat het voorkomt bij toegewijde werknemers, die zich zeer sterk betrokken voelen bij hun werk. De belangrijkste kenmerken die op den duur leiden tot burn-out verschijnselen zijn onder andere: de hoge werkbelasting en tijdsdruk, het gemis van steun van het directe management, het ontbreken van regelmogelijkheden in het werk, een onduidelijk taakomschrijving, te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren en gebrek aan zinvolheid van het werk. Ook spelen persoonlijke kenmerken een rol, zoals perfectionisme en geen nee kunnen zeggen.

Bij deze burnouttraining leer je om een burn-out vóór te zijn, door o.a.:

  • de balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast
  • inzicht te krijgen in je eigen aandeel bij het ontstaan van stressklachten
  • mentale en fysieke training
  • assertief te zijn
  • timemanagement
  • realistisch en positief te denken
  • ontspanningsoefeningen
  • aandachtstraining (Mindfulness)