DKP

Burnout

Is er wellicht sprake van een burnout? Doe gratis de online burnouttest.

Wanneer is er sprake van burnout?

Om de diagnose burnout te kunnen stellen moet er sprake zijn van: werkgerelateerde klachten, geestelijke of lichamelijke uitputting en afgenomen professionaliteit, welke reeds (jaren) lang aanwezig zijn, vaak in combinatie met belastende omstandigheden in de privésituatie.

Behalve bovenstaande drie kenmerken kan er o.a. sprake zijn van klachten die met depressieve en/of angstklachten te maken hebben zoals: je vaak zorgen maken, je  gespannen en rusteloos voelen, verhoogde spierspanning, hartkloppingen, concentratieproblemen, slaapproblemen, gevoel van lusteloosheid, futloos en vermoeidheid.

Bij niet tijdige aanpak kunnen zich op den duur andere stoornissen ontwikkelen, zoals angsten, depressies en/of hypochondrische klachten.

Wat zijn de kenmerken voor het  ontstaan van een burnout?

De belangrijkste kenmerken die op den duur leiden tot burnout verschijnselen zijn behalve persoonskenmerken, zoals perfectionisme en moeilijk nee kunnen zeggen, onder andere: de hoge werkbelasting en tijdsdruk, het gemis van steun van directe management, een onduidelijk taakomschrijving, te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren en gebrek aan zinvolheid van het werk.

Typerend voor burnout is dat het vaak voorkomt bij voorheen zeer toegewijde werknemers, die zich zeer sterk betrokken voelen bij hun werk.

Bij niet tijdige aanpak kunnen zich op den duur andere stoornissen ontwikkelen, zoals angsten, depressies en/of hypochondrische klachten.