DKP

Burnout

Is er wellicht sprake van een burnout? Doe gratis de online burnouttest.

Wanneer is er sprake van burnout?

Om de diagnose burnout te kunnen stellen moet er sprake zijn van: werkgerelateerde klachten, geestelijke of lichamelijke uitputting en afgenomen professionaliteit, welke reeds (jaren) lang aanwezig zijn, vaak in combinatie met belastende omstandigheden in de privésituatie.

Behalve bovenstaande drie kenmerken kan er o.a. sprake zijn van klachten die met depressieve en/of angstklachten te maken hebben zoals: je vaak zorgen maken, je  gespannen en rusteloos voelen, een verhoogde spierspanning, hartkloppingen, concentratieproblemen, slaapproblemen, een  gevoel van lusteloosheid en en vermoeidheid.

Wat zijn de kenmerken voor het  ontstaan van een burnout?

De belangrijkste kenmerken die op den duur leiden tot burnout verschijnselen zijn behalve persoonskenmerken, zoals perfectionisme en moeilijk nee kunnen zeggen, onder andere: de hoge werkbelasting en tijdsdruk, het gemis van steun van je directe manager, een onduidelijk taakomschrijving, te weinig feedback krijgen over het eigen functioneren en gebrek aan zinvolheid van het werk.

Ook typerend voor burnout is dat het vaak voorkomt bij zeer toegewijde werknemers die zich zeer sterk betrokken voelen bij hun werk.

Bij niet tijdige aanpak kunnen zich op den duur nog andere ernstige stoornissen ontwikkelen, zoals angsten en depressies.