DKP

Beroepenoriëntatie

Onze dienst beroepenoriëntatie is bedoeld voor werkzoekenden die om diverse redenen niet terug kunnen keren in het oude beroep. Zij beschikken nog niet over een reële beroepskeuze omdat zij onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden.

Aan de hand van beroepskeuzeonderzoek en psychologisch onderzoek wordt er een realistisch arbeidsmarktrelevant beroep geformuleerd passend bij interesses, competenties en vaardigheden van de cliënt.

Onder activerende begeleiding zet de cliënt vervolgens deze beroepskeuze om in gerichte acties, zoals contact maken met bedrijven voor bijvoorbeeld het doen van (snuffel)stages.