DKP

Assessmenttraining

Zie ook onze website assessmenttraining.nl.

Middels de assessmenttraining van DKP word je op zeer realistische wijze coachend voorbereid op een assessment. Je ervaart hoe het er bij een assessment écht aan toe gaat. Zo wordt er onder andere geoefend met levensechte praktijksimulaties.
Geen trucjes leren, doch op grondige wijze inzicht verkrijgen in de principes die ten grondslag liggen aan de diverse onderdelen van een assessment en je prestaties daarin (sterkte-/zwakte-analyse).

De assessmenttraining bestaat uit twee modules, die elk op zich kunnen worden ingezet, maar ook met elkaar gecombineerd kunnen worden tot een meer omvattend traject. Welk van de modules het beste resultaat levert, gegeven de voorliggende vraag en mogelijkheden, bepalen wij graag samen in een (telefonisch) intakegesprek.

Module 1: Voorbereiding op het psychologisch onderzoek en het interview met de psycholoog

Inhoud:

 • Voorlichting over de achtergronden, onderdelen en opbouw van een assessment
 • Bespreking van de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst(en) en intelligentietests (op een eerder tijdstip door je ingevuld in aanloop naar de assessment-training)
 • Oefening van het interview met de psycholoog
 • Koppeling van de resultaten van de vragenlijsten met die van het interview
 • Sterkte-/zwakte-analyse van je prestaties en profiel zoals die naar voren komen
 • Afsluitende feedback en handvatten voor verbetering

Module 2: Voorbereiding op praktijksimulaties

Inhoud:

 • Voorlichting over de achtergronden, onderdelen en opbouw van een assessment
 • Oefenen van twee (of meer) praktijksimulaties die een goede afspiegeling vormen van de simulaties waarmee je in het assessment te maken gaat krijgen (voorafgaand aan de module in kaart gebracht).
 • Sterkte-/zwakte-analyse van je prestaties en profiel zoals die naar voren komen
 • Direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen (ervaringsgericht leren)
 • Afsluitende feedback en handvatten voor verbetering