DKP

Assessment

Naarmate de functie die vervuld moet worden meer eist van de inzet van de totale persoon, zoals bij leiders en managers, is een assessment methode beter, zo niet onmisbaar voor het inschatten van het talent en de functiegeschiktheid.

De voorspellende waarde van een individueel assessment behoort tot de hoogste die behaald wordt bij personeelsselectie. Hierbij ligt de nadruk op de rechtstreekse observatie van gedrag en houding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van simulaties, rollenspelen en specifieke taakopdrachten. Het kiezen van specifieke assessment-technieken is nauw verbonden aan de voorafgaande functieanalyse.

DKP heeft veel ervaring met assessments, met name voor de hogeropgeleiden

Zie ook de website assessmenttraining.nl van DKP.