DKP

Arbeidsgerelateerde zorg

Wij sterken mensen die dreigen vast te lopen in hun werkende leven.

Bijna altijd brengt dit ons ook op privéspanningen en ook die aandachtsgebieden zijn ons zeer vertrouwd.

Wij gaan via een gestructureerde aanpak met u op zoek naar nieuwe aanknopingspunten voor het terugvinden van uw positieve krachten, de balans en de bevlogenheid in uw leven.

Hiernaast treft u onze diensten aan op het gebied van Arbeidsgerelateerde Zorg.