Direct naar content

Deelname aan tevredenheidsonderzoek Stichting Blik op Werk niet verplicht

17 nov 2008

Stichting Blik op Werk heeft de minimale bijdrage voor het tevredenheidsonderzoek 2008 voor(re-) integratiebedrijven vastgesteld op € 1.075. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de € 800 die genoemd is in de diverse inkoopkaders van UWV.

Bron: uwv