Direct naar content

De zieke werknemer en privacy

31 mrt 2008

De zieke werknemer en privacyRegels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemersAls gevolg van het actief ziekteverzuimbeleid, de strenge re-integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever en de verplichting voor de werkgever om langer loon door te betalen, hebben werkgevers behoefte aan steeds meer informatie over hun zieke werknemer. Ook andere partijen zoals arbodiensten hebben deze informatie nodig. Deze toenemende behoefte aan informatie raakt direct aan de privacy van de zieke werknemer.

Bron: CBP